Projekty

  • KLUB MIŁOŚNIKÓW KINA ROSYJSKIEGO "HORYZONT"

POKAZY W KAŻDY PIĄTEK
wstęp wolny

Nasz Facebook: @KlubFilmowyHoryzont

WSPÓŁPRACA
Jeśli nasza działalność łączy się z Twoimi zainteresowaniami – możesz do nas dołączyć. Mile widziani studenci filologii rosyjskiej, filmoznawstwa oraz osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym. Napisz do nas lub przyjdź na pokaz.
Klub chętnie nawiąże współpracę również z innymi klubami filmowymi oraz placówkami kulturalnymi.
Oferujemy:
- przeprowadzenie pokazu,
- tłumaczenie filmów,
- przygotowanie techniczne.
Zapraszamy do współpracy!!!

  • KLUB PODRÓŻY PO ROSJI

Klub zrzesza entuzjastów podróży po Rosji, chętnych do dzielenia się swymi wrażeniami z szerszym gronem zainteresowanych. Celem klubu jest ukazanie zalet Rosji, jako celu wypraw podróżniczych, przybliżanie zainteresowanym tych miejsc w Rosji, które warto odwiedzić, emocji i sytuacji, które stały się udziałem podróżników.

CZŁONKOWIE

Serdecznie zapraszamy do Klubu Podróży po Rosji:

- podróżników, regularnie przemierzających przestworza Rosji i krajów ościennych, gotowych podzielić się swymi bogatymi wrażeniami i doświadczeniem z szerszą publicznością,
- osoby posiadające choćby jednorazowe, lecz ciekawe i warte uwagi doświadczenia z podróży za naszą wschodnią granicę,
- osoby zainteresowane odwiedzeniem Rosji w przyszłości, chętne skorzystać z cennych rad doświadczonych podróżników,
- amatorów wszelakich opowieści podróżniczych, lubiących poznawać obce kraje i ich kulturę, pragnących miło spędzić czas w rosyjskiej atmosferze.

  • KLUB PIOTRA WIELKIEGO 

Celem Klubu jest przybliżenie polsko-rosyjskiej, a zwłaszcza rosyjsko-gdańskiej,  historii XVIII i XIX wieku.

Planujemy realizować go poprzez rekonstrukcję mundurów,  strojów cywilnych z epoki, organizację widowisk historycznych oraz udział w tego typu przedsięwzięciach w kraju i za granicą. Zapraszamy każdego, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z rekonstrukcja historyczną, przejść szkolenie żołnierza z czasów Piotra Wielkiego czy epoki napoleońskiej. Można uszyć strój dawnej damy i nauczyć się tańców z epoki, poznać skomplikowaną historię  dawnej Rosji i Gdańska.

Klub powstał dzięki współpracy między Rosyjskim Domem i Projektem Historycznym Garnizon Gdańsk.

Klub Piotra Wielkiego prowadzi nabór osób zainteresowanych udziałem w grupie rekonstrukcyjnej.


  • KLUB "WITAMY!" - Stowarzyszenie rosyjskojęzycznych mieszkańców Gdańska
- dla wszystkich, którzy kochają i pamiętają swoją Ojczyznę;
- dla tych, którym kultura rosyjska jest bliska i droga;
- którzy kultywują rosyjskie tradycje i zwyczaje;
- dla tych, którzy wychowują dzieci zgodnie z najlepszymi rosyjskimi tradycjami;
- dla których rosyjski jest językiem ojczystym;
- dla wszystkich, którzy nie pozostają obojętni wobec wydarzeń zachodzących w Rosji;
Klub organizuje spotkania w celu:
- rozszerzenia kręgu znajomych wśród rosyjskojęzycznych mieszkańców Gdańska,
- nawiązania i kontynuacji znajomości rodaków,
- wspólnych spotkań, świętowania uroczystości, ważnych dat i wydarzeń w Federacji Rosyjskiej,
- wolnej wymiany poglądów wśród ludzi podobnie myślących, gdzie można znaleźć wsparcie, zrozumienie, dobrą radę.

  • KLUB NAUCZYCIELI JĘZYKA ROSYJSKIEGO  

Klub nauczycieli języka rosyjskiego - to miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli rusycystów z województwa pomorskiego. Klub pełni rolę "vademecum" nauczyciela, służy radą i pomocą, umożliwia dostęp do informacji z zakresu metodyki nauczania języka rosyjskiego, literatury rosyjskiej i kultury.
W ramach pracy Klubu nauczycieli języka rosyjskiego realizowane są wybrane zagadnienia pedagogiczne, takie jak:
- współpraca z doradcami metodycznymi;
- organizowanie warsztatu pracy nauczyciela rusycysty;
- interakcja - współdziałanie nauczyciela i ucznia jako warunek powodzenia w procesie dydaktycznym;
- informacje o kursach, szkoleniach, warsztatach dydaktycznych.
Główne cele Klubu nauczycieli języka rosyjskiego:
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
- Pogłębienie wiedzy merytorycznej nauczycieli języka rosyjskiego.
- Wsparcie nauczycieli w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych form pracy z uczniem.
- Prezentacja i promocja materiałów naukowych, literatury metodycznej i podręczników do nauki języka rosyjkiego.
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjną i informatyczną.
- Wymiana doświadczeń, nauczycieli o uznanym dorobku zawodowym, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nauczaniem języka rosyjskiego.
- Integracja środowiska nauczycieli języka rosyjskiego województwie pomorskim.
- Wymiana doświadczeń i własnych materiałów dydaktycznych/edukacyjnych między członkami Klubu nauczycieli języka rosyjskiego.
- Nawiązanie i rozwijanie współpracy między placówkami oświatowymi (szkołami i uniwersytetami), w których pracują członkowie Klubu.