Język Rosyjski

kursy2021


Informacje szczegółowe i zapisy pod numerami telefonów 58 301 80 82 lub 48 884 904 098


ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Zapisy osobiście lub telefonicznie (58) 301 80 82 i +48 884 904 098

Adres kursów: 80-827 Gdańsk, ul.Długa 35, Tel/fax; (58) 301 80 82

Właściciel: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Dyrektor kursów: Andriej Potiomkin

Zasięg: województwo pomorskie

Poziom nauczania wszystkie - dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Specjalizacja przygotowanie do egzaminów na międzynarodowe certyfikaty («Język rosyjski w biznesie», «Język rosyjski na co dzień»)

Nauczyciele filolodzy rusycyści, native speaker's

Liczba uczniów w grupie 6-10 osób

Metody nauczania komunikatywna, audiowizualna z elementami metody intensywnej

Podręczniki wydawnictwa «Język rosyjski» (Moskwa, Instytut Języka Rosyjskiego im. A.Puszkina), «Złatoust» (St. Petersburg), „Ikar”(Moskwa), "Russkij jazyk. Kursy" (Moskwa).

Egzaminy - egzaminy certyfikacyjne «Język rosyjski w biznesie», «Język rosyjski na co dzień», «Język rosyjski w turystyce».

Stowarzyszenia Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina (Moskwa), Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (MAPRIAŁ)

Ceny 2020/2021 r.szk.

Kurs
Liczba godzin
Poziom i cena
„ROSYJSKI NA CO DZIEŃ” 2 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne = 60 godzin/semestr
poziom A1, A2, B1, B2 
- 800 zł semestr

„ROSYJSKI NA CO DZIEŃ” 2 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne = 60 godzin/semestr
poziom C1 - 850 zł semestr
„JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE” 2 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne = 60 godzin/semestr
poziom B2, C1 - 850 zł semestr
"ROSYJSKI W SFERZE USŁUG I TURYSTYKI" 2 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne = 60 godzin/semestr
800 zł semestr
KURS DLA MATURZYSTÓW 2 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne = 60 godzin/semestr
750 zł semestr
"ROSYJSKI DLA DZIECI" (4-6 lat) 30 godzin/semestr 350 zł semestr
"ROSYJSKI DLA DZIECI" (7-10 lat) 30 godzin/semestr 400 zł semestr
KONWERSACJE   400 zł semestr
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE   60 min.

"Język rosyjski na co dzień" - przeznaczony dla młodzieży szkolnej, licealnej, akademickiej oraz wszystkich, którzy interesują się językiem i kulturą rosyjską, a w stosunkowo krótkim czasie chcą uzupełnić i udoskonalić swoje wiadomości. Program kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych.

"Język rosyjski w biznesie" - specjalny kurs (120 godzin). Kurs przewiduje kształtowanie umiejętności i wyrobienie nawyku porozumiewania się w języku rosyjskim w sprawach dotyczących ekonomii, handlu, wszelkiego rodzaju transakcji itp.

"Kurs języka rosyjskiego dla początkujących" A1 - przeznaczony dla osób, które dotychczas nie uczyły się języka rosyjskiego i pragnęłyby w krótkim czasie (120 godzin lekcyjnych) opanować ten język w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w życiu codziennym oraz czytanie tekstów.

Język rosyjski

Język rosyjski w biznesie (egzamin według standardów Rady Europy)

Egzamin organizują:
Instytut Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie 
Izba Przemysłowo-Handlowa Federacji Rosyjskiej

Egzamin mogą zdawać osoby posługujące się językiem rosyjskim z zakresu biznesu na średnio zaawansowanym poziomie. Zdobyty certyfikat ułatwia podjęcie pracy w polsko-rosyjskich spółkach joint venture, w firmach rosyjskich i innych.

Egzamin odbywa się 2 razy w roku w formie testu - w styczniu i czerwcu, trwa 2 dni. Składa się z następujących części:

 • czytanie ze zrozumieniem (60 min.)
 • sprawdzian pisemny (60 min.)
 • sprawdzian z gramatyki (60 min.)
 • rozumienie ze słuchu (45 min.)
 • sprawdzian z leksyki (45 min.)
 • konwersacja (20 min.- przygotowanie, 20 min.-rozmowa)
 • kultura i obyczaje Rosjan (30 min.)
 • cywilizacja rosyjska (30 min.)

Uzyskanie wyniku 65 - 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu. Jeśli nie zaliczy się jednej lub dwóch części - można je zdawać ponownie w ciągu 2 lat. W przypadku niezaliczenia więcej niż 2 części, trzeba ponownie zdawać egzamin w całości.

Język rosyjski na co dzień (egzamin według standardów Rady Europy)

Egzamin organizują:
Instytut Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie 
Ministerstwo Edukacji Rosji

Egzamin mogą zdawać osoby z podstawową znajomością języka rosyjskiego. Egzamin odbywa się 2 razy w roku w formie testu - w styczniu i czerwcu, trwa 2 dni. Składa się z następujących części:

 • czytanie ze zrozumieniem (45 min.)
 • sprawdzian pisemny (45 min.)
 • sprawdzian z gramatyki i leksyki (45 min.)
 • rozumienie ze słuchu (25 min.)
 • konwersacja (15 min.- przygotowanie, 15 min.- rozmowa).

Uzyskanie wyniku 65 - 100 % z każdej części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu.

Czas trwania egzaminu RET-1: 2,5 godziny.

 • Mówienie – 15 minut, przygotowanie się – 15 minut.
 • Czytanie – 30 minut.
 • Rozumienie ze słuchu – 30 minut.
 • Pisanie – 30 minut.
 • Leksyka / gramatyka – 45 minut.

Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał w każdym podteście nie mniej niż 65%.

Egzamin jest płatny i przyjmują go specjalni egzaminatorzy z Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina.

OFERUJEMY:
Współczesne metody prowadzenia zajęć
Korzystanie z audio i wideo-materiałów
Oryginalne programy autorskie
Intensywną i ciekawą naukę 
Doświadczoną kadrę życzliwych lektorów
Bezpłatne konsultacje