Wydarzenia

Edukacja w Rosji 01.02.2018

Edukacja w Rosji

Szanowni Państwo!

Na stronie russia.study otwarty został formularz rejestracyjny dla obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna).

Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się na stronie russia.study oraz dołączyć kopię niezbędnych dokumentów (wykaz dokumentów znajduje się w formularzu i jest dostępny po rejestracji).

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2018 r.


01.02.2018

Olimpiada Open Dors

Wyższa Szkoła Ekonomii, Federalny Uniwersytet Kazański, Uniwersytet ITMO, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, Narodowy Uniwersytet Badań Jądrowych wraz z innymi jednostkami zapraszają do udziału w Olimpiadzie Open Dors, której laureaci zyskują możliwość bezpłatnej nauki na studiach magisterskich na jednym z uniwersytetów organizujących konkurs.

Nauka może odbywać się w języku angielskim lub rosyjskim po uzyskaniu zaświadczenia o posiadanym poziomie językowym. Osoby chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie języka rosyjskiego będą miały możliwość odbycia kursu przygotowawczego przed rozpoczęciem nauki.

Olimpiada skierowana jest do obcokrajowców, osób bez obywatelstwa oraz rodaków żyjących za granicą i posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia lub do osób, które w 2018 r. kończą studia licencjackie.

Olimpiada podzielona jest na cztery bloki tematyczne (matematyka, informatyka, fizyka i ekonomia) oraz dwa etapy:
1. Wstępny (konkurs portfolio) od 1 grudnia 2017 r do 16 lutego 2018 r. Do uczestnictwa w pierwszym etapie zapraszamy wszystkich chętnych.
2. Właściwy (online i test) od 5 marca do 15 marca 2018 r. Udział w drugim etapie mogą wziąć uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli etap pierwszy.
Zgłoszenia oraz portfolio przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie od.globaluni.ru.


02.02.2018

Międzynarodowa Letnia Szkoła 2018/Международная летняя школа 2018/Moscow Summer School “Global Challenges 2018”

Od 6 do 22 sierpnia 2018 Akademia Dyplomatyczna MSZ Rosji zaprasza studentów z całego świata do wzięcia udziału w Międzynarodowej szkole letniej "Global Challenges 2018".

Informacja szczegółowa o Letniej Szkole  "Global Challenges 2018"Wrócić