Wydarzenia

17.08.2021

W dniach 17-19 sierpnia 2021 r. przedstawiciele Biblioteki Prezydenckiej biorą udział w pracach 86. Światowego Kongresu Informacji Bibliotecznej Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych

ИФЛА1.png

W dniach 17-19 sierpnia 2021 r. przedstawiciele Biblioteki Prezydenckiej biorą udział w pracach 86. Światowego Kongresu Informacji Bibliotecznej Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych, który po raz pierwszy w historii odbywa się w formacie online.

Temat Kongresu 2021 brzmi: "pracujmy razem w interesie przyszłości: znajdujmy, dyskutujmy, reprezentujmy, zachęcajmy, decydujmy". Przypomina motto prezydenta Christine Mackenzie "pracujmy razem!" i odwołuje się do głównych wniosków wyciągniętych w ramach projektu Global Vision, a mianowicie: "jesteśmy zjednoczeni w naszych celach i wartościach na całym świecie" oraz "konieczne jest skuteczne połączenie działań lokalnych i globalnych".

Jako zachętę do rozpoczęcia dyskusji zaproponowano pięć podtematów: "Biblioteki dają możliwości"," Biblioteki inspirują"," Biblioteki promują integrację"," Biblioteki są otwarte na innowacje", "Biblioteki stymulują zrównoważony rozwój".

Kierownictwo i specjaliści Biblioteki Prezydenckiej będą uczestniczyć w dyskusjach, w pracach sekcji "Biblioteki Narodowe", "Obsługa informacji"," Analiza treści i dostęp", "Katalogowanie", "Uzupełnianie i rozwój kolekcji", "Technologia informacyjna", "Biblioteki rządowe".

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych (IFLAI) – International Federation of Library Associations and Institutions – jest wiodącą międzynarodową organizacją reprezentującą interesy usług bibliotecznych i informacyjnych oraz ich użytkowników. Działalność zawodową Federacji prowadzona jest w 7 językach (angielskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, chińskim, arabskim). (IFLAI) liczy ponad 1 350 członków w około 140 krajach na całym świecie. Główną funkcją Federacji jest zachęcanie, wspieranie i ułatwianie badań; rozwijanie wszystkich aspektów pracy biblioteki; dostarczanie otrzymanych danych społeczności bibliotecznej. W corocznych kongresach Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych przedstawiciele Biblioteki Prezydenckiej uczestniczą od 2009 roku. W maju 2010 roku Biblioteka stała się stałym członkiem IFLAI.

www.prlib.ru


Wrócić