Wydarzenia

Międzynarodowy Młodzieżowy internetowy konkurs Horizont 2100 17.03.2021

Międzynarodowy Młodzieżowy internetowy konkurs Horizont 2100

Zgłoszenia do 31 maja 2021 roku

Centrum Modelowania Przyszłości ogłasza Międzynarodowy internetowy konkurs młodzieżowych prac fantastyczno-naukowych i "Horyzont-2100".

Do udziału zaproszeni są młodzi ludzie, uczniowie i studenci w wieku od 16 do 26 lat, prowadzący badania naukowe, działalność naukowo - praktyczną (stosowaną) i/lub twórczość literacką science-fiction w obszarze tematycznym konkursu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

* Na najlepszą pracę naukową, badawczą, naukową i praktyczną, odzwierciedlającą naukową wizję przyszłości planety i ludzkości na przełomie 2100 roku i perspektywy rozwoju jej różnych scenariuszy;

* Na najlepszą pracę science-fiction - opowiadanie, esej, reportaż itp. opisujące wyimaginowane innowacyjne i oryginalne pomysły, fantastyczne wydarzenia, zjawiska, procesy i perspektywy przyszłości na przełomie 2100 roku, dające im naukowe wyjaśnienie.

Ważne!

Konkurs odbywa się w warunkach globalnej pandemii koronawirusa COVID-19. W momencie otwarcia konkursu według światowych agencji statystycznych całkowita liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem na świecie wyniosła już 2 551 354 osoby. Sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział w przemówieniu: "wszyscy musimy wyciągnąć poważne wnioski z tego kryzysu... Ale jest jeden ważny fakt, który nie budzi wątpliwości - świat nie był na to gotowy". W związku z tym uczestnicy w każdej z nominacji są również proszeni w swoich pracach o przedstawienie pomysłów, mechanizmów i rozwiązań mających na celu

- zmniejszenie podatności ludzkości w obliczu przyszłych pandemii;

- tworzenie założeń i mechanizmów w każdej dziedzinie dla rozwoju i wzmacniania odporności ludzkości na możliwe wyzwania przyszłości;

- kształtowanie takiej przyszłości, w której autorzy prac chcieliby żyć sami i która ich zdaniem będzie odpowiadała potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń.

Języki robocze projektu to rosyjski i angielski.

Terminy konkursu:

- przyjmowanie prac do 31 maja 2021 roku;

- ekspertyza prac - od 1 czerwca do 15 lipca 2021 r.

- podsumowanie konkursu, wyłonienie prac-finalistów i ogłoszenie zwycięzców - od 16 do 20 lipca 2021 r.

Imprezy finałowe konkursu:

1. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do Moskwy na Międzynarodowe Forum Młodzieży "Obraz przyszłości, której pragniemy: Horyzont-2100", gdzie odbędzie się wręczenie dyplomów i zostanie ogłoszony Grand Prix zwycięzca Konkursu w każdej z dwóch nominacji. 

Termin FORUM to Sierpień-Wrzesień-Październik 2021 r. (Dokładne daty zostaną ogłoszone w lipcu po wyjaśnieniu sytuacji otwarcia granic i zniesienia ograniczeń).

2. Prace finalistów zostaną opublikowane w podręczniku prac naukowych i almanachu literackim prac science-fiction do 30 października 2021 r.

3. Wszyscy zwycięzcy konkursu, niezależnie od udziału w Forum, otrzymują w formie elektronicznej specjalne dyplomy w formacie PDF.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują w formie elektronicznej certyfikaty w formacie PDF (z wyjątkiem tych, których prace nie zostały dopuszczone do konkursu z powodu plagiatu i / lub nie spełniają warunków, nominacji i kierunków konkursu).

Więcej informacji na stronie konkursu:

http://www.futurible.space/en/project/horizon-2021/ lub mailowo: horizon2100@futurible.space

Dołącz także do oficjalnych grup projektowych i śledź wiadomości w mediach społecznościowych:

VK: https://vk.com/futuriblespace, https://vk.com/public185555977

FB: https://www.facebook.com/futurible.space/,

https://www.facebook.com/groups/587152261775768


Wrócić