Wydarzenia

10-28 marca - Lekcja Cyfry, Transport bezzałogowy 04.03.2021

10-28 marca - Lekcja Cyfry, Transport bezzałogowy

Nowa "Lekcja cyfry" na temat "Transport bezzałogowy" odbędzie się w dniach 10-28 marca 2021 r. Uczniowie zajrzą "pod maskę" bezzałogowych samochodów i poznają zasady ich działania. Lekcja dotyczy technologii samochodów bezzałogowych i procesów, które pozwalają zbudować wydajną i bezpieczną trasę.

Duże doświadczenie w rozwoju bezzałogowego transportu specjalistów firmy Yandex pokaże możliwości transportu autonomicznego na przykładzie danych z prawdziwych samochodów. #УрокЦифры składają się z filmów poznawczych i interaktywnych symulatorów utrwalających wiedzę. Uczniowie będą musieli określić lokalizację samochodu za pomocą map i danych z czujników, przewidzieć zachowanie innych uczestników ruchu oraz sporządzić lub opracować trasę.

Wszystkie materiały będą dostępne na stronie https://datalesson.ru


Новый «Урок цифры» по теме «Беспилотный транспорт» пройдет с 10 по 28 марта 2021 года. Школьники заглянут «под капот» беспилотных автомобилей и разберутся в принципах их работы. Урок рассказывает о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут

Большой опыт разработки беспилотного транспорта специалистов компании Яндекс позволит показать работу автономного транспорта на примере данных с реальных автомобилей.#УрокЦифры состоит из познавательных видеороликов и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут. 

Все материалы будут доступны на сайте https://datalesson.ru


Wrócić