Wydarzenia

25.02.2021

Wystawa: "WIOSENNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ W AKWARELI MARKA MADEJA"

5-26 marca, godz. 17.00, Galeria 

Artysta uczył się w Policealnym Studium Reklamy w Mińsku Mazowieckim na kierunku plastycznym. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Tematyka wiodąca to: architektura sakralna i świecka, architektura miejska i ludowa, dwory szlacheckie i włościańskie, pałace w otoczeniu parków krajobrazowych, weduty miejskie a także kościoły, cerkwie oraz marynistyka i tematyka żeglarska, krajobraz przyrodniczy, architektura i przyroda szczególnie pogranicza polsko - białoruskiego Podlasia oraz pogranicza polsko - rosyjskiego Warmii i Mazur. W latach 2002 – 2020 organizator i kurator organizacyjny około 220 plenerów malarskich oraz sympozjów sztuk wizualnych w formule krajowej i międzynarodowej.


Wrócić