Wydarzenia

Jewgienij Primakow o nowych zasadach funkcjonowania i współpracy 17.11.2020

Jewgienij Primakow o nowych zasadach funkcjonowania i współpracy

17 listopada w Centrum Prasowym Międzynarodowej Agencji Informacyjnej „Rossija Siegodnia” odbyła się internetowa konferencja szefa Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej – Jewgienija Primakowa, poświęcona zmianom w organizacji.
16 listopada rozpoczęło pracę zreorganizowane Rossotrudnichestvo. Zmiany mają charakter nie tyle organizacyjny, co strategiczny: od prezentacji naszego potencjału i możliwości przechodzimy do aktywnych interakcji z odbiorcami zewnętrznymi. Zasadnicze działania, priorytety przenoszone są na kraje WNP i kraje sąsiednie: zasoby i personel zostaną przydzielone na nowo według tych priorytetów.

Rozwijamy rozumienie koncepcji obecności humanitarnej. Jest to przede wszystkim dostęp człowieka do prawa, edukacji, kultury. Nowa jakość pracy stanie się czynnikiem stabilności i rozwoju Rosji oraz naszej sfery dobrego sąsiedztwa.

Nasza praca ma na celu zminimalizowanie konfliktów wewnątrz rosyjskiej diaspory, a nasze Ośrodki Nauki i Kultury powinny stać się zewnętrznymi biurami dla organizacji kulturalnych, edukacyjnych i biznesowych. Powinny to być reprezentacje wszystkich naszych graczy w przestrzeni humanitarnej.

Jeśli chodzi o Polskę, o stanowisko polskiego przywództwa politycznego − nie jest ono dla nas komplementarne. Jestem jednak pewien, że Polacy dobrze traktują Rosjan. Skupienie się wyłącznie na przywództwie politycznym byłoby dziwne. Potrzebujemy nieformalnych, przyjaznych relacji z sektorem pozarządowym.

Rosja to kraj nie tylko o wielkiej przeszłości, ale także o wspaniałej przyszłości. Mamy się czym pochwalić w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy przemysł kosmiczny.

Nie jesteśmy zaangażowani w „miękką siłę”, jesteśmy zaangażowani w politykę humanitarną i sprawimy, że nasza agencja stanie się skutecznym i znaczącym graczem na tym polu.


Wrócić