Wydarzenia

IV Międzynarodowy Kongres nauczycieli i kierowników uniwersyteckich wydziałów przygotowawczych uniwersytetów Federacji Rosyjskiej 12.08.2020

IV Międzynarodowy Kongres nauczycieli i kierowników uniwersyteckich wydziałów przygotowawczych uniwersytetów Federacji Rosyjskiej


Drodzy Państwo!

Zapraszamy do udziału w

IV Międzynarodowym Kongresie nauczycieli i kierowników uniwersyteckich wydziałów przygotowawczych uniwersytetów Federacji Rosyjskiej

"Douczelniany etap nauki w Rosji i na świecie: język, adaptacja, społeczeństwo, specjalność"

W ramach Kongresu odbędą się:

seminarium naukowo-praktyczne

"Projektowanie i wdrażanie programów szkoleniowych zagranicznych specjalistów na etapie studiów podyplomowych:

przed magisterium, przed doktoratem”

Organizatorzy: RUDN, Politechnika Petersburska im. Piotra Wielkiego

Forum nauczycieli języka rosyjskiego

"Nauka języka rosyjskiego w wielojęzycznym świecie:

doświadczenie rosyjskie i zagraniczne”

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna

"Aktualne zagadnienia wdrażania programów edukacyjnych na wydziałach przygotowawczych dla obcokrajowców”

Wydarzenia odbędą się w dwóch miejscach w pełnym i zdalnym formacie. Szczegóły w załączonym dokumencie w języku rosyjskim: List informacyjny  


Wrócić