Wydarzenia

Międzynarodowa Olimpiada online "Nauki ścisłe - rozwój regionów" 06.04.2020

Międzynarodowa Olimpiada online "Nauki ścisłe - rozwój regionów"

Iwanowski Państwowy Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny " (IGHTU) zaprasza do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie online "Nauki ścisłe - rozwój regionów" z następujących przedmiotów: 

  • chemia,
  • fizyka,
  • gospodarka światowa i biznes,
  • informatyka.

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. W Olimpiadzie mogą brać udział obcokrajowcy i bezpaństwowcy, którzy opanowują programy edukacyjne na poziomie szkoły średniej.

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na stronie https://www.isuct.ru/chem. Po złożeniu wstępnego wniosku uczestnik olimpiady otrzyma drogą mailową login i hasło do elektronicznego systemu informacyjno-edukacyjnego IGHTU. Zadania można wykonywać od 15 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. włącznie.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Zwycięzcy Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody.


Wrócić