Wydarzenia

05.02.2020

Międzynarodowa Letnia Szkoła Studencka "GLOBAL CHALLENGES 2020"

Międzynarodowa Letnia Szkoła Studencka "GLOBAL CHALLENGES 2020 "(Globalne wyzwania 2020) w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji z udziałem Fundacji Dyplomacji Ludowej im. A. M. Gorczakowa, Rady Młodych Dyplomatów MSZ Rosji i delegacji UE w Moskwie.

Terminy: 3-21 sierpnia 2020 r

Międzynarodowa Letnia Szkoła Studencka "GLOBAL CHALLENGES 2019" — to nazwa tematyczna Międzynarodowej Letniej Szkoły, która odbywa się w Akademii Dyplomatycznej rosyjskiego MSZ od 3 do 21 sierpnia 2020 roku. Wydarzenie to ma nie tylko charakter edukacyjny, ale także polityczny. Jak zauważono przez Fundację Gorczakowa, "Letnia Szkoła Akademii Dyplomatycznej jest przykładem "miękkiej siły" w działaniu, prawdziwym przykładem dyplomacji ludowej, żywej i użytecznej komunikacji młodzieży z różnych krajów", co jest szczególnie ważne i istotne na tle nieustannej rusofobii za granicą.

W rzeczywistości jest to dodatkowy krótki semestr letni, w ramach którego proponowane są studentom zagranicznym wykłady w języku angielskim na tematy związane ze stosunkami międzynarodowymi, dyplomacją, gospodarką światową, bezpieczeństwem, nowymi trendami i wyzwaniami w dziedzinie polityki i dyplomacji.

Międzynarodowa Konferencja studentów o tej samej nazwie odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2020 roku w ramach szkoły, z udziałem delegacji Unii Europejskiej w Moskwie.

Przed nami gorące dyskusje i debaty, rozmowy i spory na temat najbardziej palących kwestii, które dotyczą młodzieży wielu krajów: stabilności i bezpieczeństwa, tolerancji i wielokulturowości, Politycznych i gospodarczych perspektyw globalnego rozwoju. W dyskusjach rodzi się prawda, że są sprawy pilne dla dalszego pokojowego współistnienia narodów na ziemi.

Podczas letniej szkoły przewidziano program kulturalny, lekcje wyjazdowe do Fundacji Gorczakowa, Muzeum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Centrum Informacji ONZ i in.

Szczegóły w języku angielskim: http://www.dipacademy.ru/en/news/global-challenges-2020-summer-immersion-into-russia-from-18-years-o... 

Dip_List_School_Engl_2020.jpg


Wrócić