Wydarzenia

30.09.2019

VII Międzynarodowy Festiwal-Konkurs Młodych Pianistów "Świat i muzyka. Rosja i Polska"

Informujemy o przeprowadzeniu VII Międzynarodowego Festiwalu Konkursu Młodych Pianistów

"Świat i muzyka. Rosja i Polska"

21 - 23 maja 2020 roku


1.Organizatorzy festiwalu-konkursu:

Administracja Okręgu Petrozawodzkiego

Miejska instytucja edukacyjna kształcenia "Szkoła Muzyczno-Chóralna"

Regionalna organizacja społeczna – Narodowo-kulturalna autonomia polaków Karelii "Polonia karelska"


2.Partnerzy festiwalu-konkursu:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt-Petersburgu

Szkoła muzyczna Pierwszego i Drugiego stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach (Rzeczpospolita Polska)

"Pietrozawodskie Państwowe Konserwatorium im. A. K. Głazunowa"


3. Przy wsparciu:

Ministerstwa Kultury Republiki Karelia

Ministerstwa Polityki Krajowej i Regionalnej Republiki Karelia.


4. Cel festiwalu-konkursu:

• Tworzenie warunków dla dialogu międzykulturowego przez dziecięcą kreatywność muzyczną


5.Zadania festiwalu-konkursu:

• nawiązywanie międzynarodowych kontaktów twórczych;

• zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży Rosji historią, kulturą, tradycjami Rzeczypospolitej Polskiej;

• popularyzacja muzyki rosyjskich i polskich kompozytorów;

• podniesienie poziomu kultury młodych pianistów i umiejętności zawodowych nauczycieli


6.Miejsce:

MOU DO "Detskaya muzyikalno-horovaya shkola",

Adres: pr. Pervomayskiy, d. 4a, g. Petrozavodska, Respublika Kareliya 185001.


7.Warunki festiwalu-konkursu:

W festiwalu-konkursie biorą udział uczniowie szkół muzycznych i szkół sztuk pięknych, średnich szkół zawodowych Rosji, Polski, krajów WNP i innych krajów. Festiwal-konkurs obejmuje przesłuchania w następujących kategoriach: fortepian solo, fortepian zespoły.

Festiwal-konkurs odbywa się według następujących grup wiekowych:

• Grupa młodsza – do 9 lat, włącznie;

• 1 średnia grupa – 10-11 lat;

• 2-średnia grupa - 12-13 lat;

• 1-grupa starsza – 14-15 lat;

• 2-grupa starsza – 16-19 lat.


8.Wymagania programowe:

Każdy uczestnik (solo lub piano ensemble) wykonuje:

• Jeden utwór polskiego kompozytora

• Jedno dzieło rosyjskiego kompozytora

Długość programu:

• Grupa młodsza – nie więcej niż 8 min.;

• Średnia grupa – nie więcej niż 10 minut;

• Grupa starsza – nie więcej niż 15 minut.


Zgłoszenia do udziału w festiwalu (wzór w załączeniu) powinny być przesłane do 1 kwietnia 2020 r. na adres: 185001 Respublika Kareliya, g. Petrozavodsk, Pervomayskiy pr., d. 4-A, «Detskaya muzyikalno-horovaya shkola»; lub e-mail: e-mail: mirimuzika@yandex.ru

Pełen tekst i formularz zgłoszenia


Wrócić