Wydarzenia

Bezpłatny dostęp do elektronicznych bibliotek systemu "Biblioteka Uniwersytecka Online" 26.08.2019

Bezpłatny dostęp do elektronicznych bibliotek systemu "Biblioteka Uniwersytecka Online"
Od 1 sierpnia 2019 roku, w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych, na platformie www.biblioclub.ru można za darmo połączyć się i korzystać z zasobów elektronicznych biblioteki systemu "Biblioteka Uniwersytecka Online". 

Wszystko, co należy zrobić, to zarejestrować się na stronie: www.biblioclub.ru 

Instrukcje dotyczące korzystania z biblioteki można znaleźć w linku.


С 1 августа 2019 года в течении шести календарных месяцев на платформе www.biblioclub.ru можно бесплатно подключиться и пользоваться ресурсами электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online».

Все что Вы должны сделать, это зарегистрироваться на сайте: www.biblioclub.ru

Инструкции по работе с ЭБС можно найти по ссылке.


Wrócić