Wydarzenia

XXII Międzynarodowe Prelekcje Literacko-Edukacyjne: ”Obraz miasta w literaturze i sztuce” 25.06.2019

XXII Międzynarodowe Prelekcje Literacko-Edukacyjne: ”Obraz miasta w literaturze i sztuce”

Wykłady, dyskusje, okrągłe stoły, wieczory twórcze, prezentacje nowych książek.   Międzynarodowe Prelekcje Literacko-Edukacyjne przez lata zyskały status  twórczego forum literackiego. W spotkaniach biorą udział praktycy i teoretycy z różnych krajów. Tego typu spotkania literackie na wysokim poziomie dają uczestnikom możliwość omówienia zagadnień związanych ze stanem literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej na współczesnym etapie, pozwalają na wymianę myśli, koncepcji i poglądów dotyczących procesu twórczego.

Organizatorzy imprezy: Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Fundacja Interkultura plus. Przy udziale: Związku pisarzy Rosji, Związku Literatów Polskich Fundacji wspierania młodych talentów "Srebrne świerszcze".

Program imprez >Wrócić