Wydarzenia

Nowosybirski Uniwersytet Państwowy ogłasza o nabór na rok akademicki 2019-2020 11.04.2019

Nowosybirski Uniwersytet Państwowy ogłasza o nabór na rok akademicki 2019-2020

Nowosybirski Uniwersytet Państwowy ogłasza o nabór na rok akademicki 2019-2020 

Nowosybirski Uniwersytet Państwowy, jeden z trzech wiodących uniwersytetów w Rosji w wersji QS, położony jest w ekologicznie czystej okolicy miasteczka akademickiego na brzegu Morza obskiego, w otoczeniu sosnowych i brzozy lasów. Dziś w NUP studiuje ponad 1000 studentów z 63 krajów świata. Na uniwersytecie działa 9 anglojęzycznych programów studiów magisterskich i doktoranckich, oraz kształcenie w języku rosyjskim na kierunkach:

Matematyka

Fizyka

Geologia

Informatyka i inżynieria

Chemia

Biologia

Gospodarka

Zarządzanie

Biznes-informatyka

Socjologia

Lecznictwo

Psychologia

Filologia

Językoznawstwo

Wschodoznawstwo i afrykanistyka

Dziennikarstwo

Historia

Prawoznawstwo

Filozofia

Możliwy udział w programie stypendialnym Rządu Federacji Rosyjskiej

Specjalnie dla zagranicznych studentów, posługujących się językiem rosyjskim na poziomie ТRKI-2 i wyżej, NUP oferuje program studiów magisterskich "Język rosyjski, literatura i kultura". Absolwenci programu są nie tylko nauczycielami języka rosyjskiego jako obcego, ale specjalistami o szerokim profilu, dobrze znającymi język rosyjski, potrafiącymi poruszać się w rosyjskiej literaturze i kulturze, zdolni do pracy w międzynarodowych firmach, w instytucjach edukacji, nauki, kultury swojego kraju, współpracujących z Rosją.

Czas trwania programu: 2 lata

Język nauczania: rosyjski

Cena: 3 000 $ rocznie

Składanie wniosków: do 15 czerwca wypełnić formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje: (383) 363 42 92, interstudy@lab.nsu.ru

Więcej o programie można przeczytać na stronie NUP


Wrócić