Wydarzenia

Międzynarodowa Olimpiada "Open Doors: Russian Scholarship Project" 21.01.2019

Międzynarodowa Olimpiada "Open Doors: Russian Scholarship Project"

Rozpoczęła się II Międzynarodowa Olimpiada dla Studentów Studiów Magisterskich Open Doors: Russian Scholarship Project. Dzięki tej olimpiadzie studenci z różnych krajów mogą bezpłatnie i bez egzaminów wstępnych rekrutować na studia magisterskie najlepszych rosyjskich uniwersytetów, które figurują na listach międzynarodowych rankingów Times Higher Education World University Rankings (THE), QSWorld University Rankings и Academic Ranking of World Universities (ARWU). 

W konkursie mogą wziąć udział cudzoziemcy, bezpaństwowcy i rodacy mieszkający za granicą, posiadający tytuł licencjata lub kończący studia licencjackie w 2019 roku. Obywatele Federacji Rosyjskiej nie mogą brać udziału w konkursie.

Wszystkie części konkursu ze wszystkich 10 dziedzin (Biologia, Informatyka, Matematyka, Biznes i management, Nauki polityczne, Psychologia, Fizyka, Filologia i językoznawstwo, Chemia, Ekonomia) prowadzone są online w dwóch etapach. Na etapie kwalifikacyjnym oceniane są portfolia uczestników, które zostaną przesłane na stronę od.globaluni.ru do 31 stycznia 2019 roku. Uczestnicy, którzy przejdą konkurs, zostaną zaproszeni do drugiego etapu, który trwa od 18 lutego do 7 marca 2019 roku.

Lista zwycięzców i laureatów Olimpiady zostanie opublikowana na stronie od.globaluni.ru 25 marca 2019 r.

Zadania Olimpiady będą sformułowane w języku rosyjskim i angielskim. Dalsze studia na rosyjskich uniwersytetach prowadzone będą w języku rosyjskim i angielskim.

Swoje zgłoszenie na Olimpiadę oraz portfolio można wysłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie od.globaluni.ru.


Wrócić