Wydarzenia

"Turgieniew. Dzisiaj!" Pokaz filmu  z okazji 200 rocznicy urodzin I. Turgieniewa.    29.10.2018

"Turgieniew. Dzisiaj!" Pokaz filmu z okazji 200 rocznicy urodzin I. Turgieniewa.

"Turgieniew. Dzisiaj!"– to spektakl poświęcony Iwanowi Turgieniewowi w przeddniu 200. rocznicy urodzin. Film powstał przy udziale wszystkich sztuk i gatunków: teatru, filmu, muzyki, tańca, śpiewu, malarstwa, wideo. Składa się z kilku części: najważniejsze epizody z życia Turgieniewa, mające wpływ na jego twórczość i dzieła. Film oparty jest na wspomnieniach, listach i dokumentach samego pisarza, jego rodziny, przyjaciół, kolegów.

Autor pomysłu — Elmira Szczerbakowa

Reżyseria — Gleb Czerepanow

Scenograf — Aleksiej Lobanow

Akompaniament — Oleg Basienin


Wrócić