Wydarzenia

 Międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego 16.05.2018

Międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im A. Puszkina zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w Międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego.

06 czerwca – 15 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo!

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im A. Puszkina zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych dla nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego.

Cele i zadania Konkursu
Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych praktyk edukacyjnych w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego i podwyższenie prestiżu nauczyciela języka rosyjskiego jako obcego na rynku edukacyjnym.
Zadania Konkursu:
- zwiększenie motywacji rosyjskich i zagranicznych nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i kompetencji komunikacyjnych;
- wyłonienie oryginalnych metod pedagogicznych;
- rozszerzenie grupy docelowej, doskonalącej poziom znajomości języka rosyjskiego w celach zawodowych, zdalnie, z wykorzystaniem zasobów otwartej edukacji, w tym portalu "Edukacja w języku rosyjskim".

Uczestnicy Konkursu
Konkurs przeznaczony jest
1. Dla nauczycieli-rusycystów, pracujących w następujących organizacjach edukacyjnych Federacji Rosyjskiej:
- w profesjonalnych organizacjach edukacyjnych, prowadzących działalność edukacyjną na podstawie programów średniego kształcenia zawodowego i (lub) według programów szkolenia zawodowego;
- w instytucjach szkolnictwa wyższego;
- w organizacjach prowadzących działalność edukacyjną dodatkowych wg uzupełniających programów edukacyjnych;
- w organizacjach prowadzących działalność edukacyjną wg uzupełniających programów zawodowych

2. Dla nauczycieli-rusycystów, pracujących w zagranicznych organizacjach edukacyjnych (uniwersytetach, szkołach, gimnazjach, szkołach, a także w systemie kształcenia uzupełniającego).

Kalendarz Konkursu
Przeprowadzenie Konkursu obejmuje następujące etapy:
1. z 06.06.2018 w 14.09.2018 – rejestracja na portalu "Edukacja w języku rosyjskim" (pushkininstitute.ru);
2. z 17.09.2018 w 28.09.2018 – I runda;
3. z 01.10.2018 do 15.10.2018 – II runda;
4. z 16.10.2018 w 31.10.2018 – finał;
5. 15.11.2018 – ogłoszenie wyników Konkursu.

Przebieg konkursu
I etap obejmuje wykonanie zadań pozwalających określić poziom kompetencji zawodowych uczestników w zakresie języka rosyjskiego.

W II etapie uczestnikom Konkursu zostaną zaproponowane zadania, mające na celu ustalenie poziomu kompetencji zawodowych uczestników w zakresie metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego.
Zadania konkursowe uczestnicy otrzymuje w gabinecie na portalu "Edukacja w języku rosyjskim" (pushkininstitute.ru).

Na podstawie otrzymanych wyników tworzona jest lista uczestników finału Konkursu spośród rosyjskich i zagranicznych nauczycieli-rusycystów, dopuszczonych do finału. Kryterium dopuszczenia do finału jest zdobycie ustalonej przez komitet organizacyjny wymaganej ilości punktów.

Finał odbywa się w trybie zdalnym na portalu "Edukacja w języku rosyjskim" (www.pushkininstitute.ru).
W finale uczestnicy Konkursu przygotowują film z fragmentem lekcji / zajęcia w klasie. Pliki wideo powinny spełniać następujące wymagania: rozdzielczość poniżej 1280*720, pliki wideo muszą znajdować się w otwartym dostępie (Youtube, Yandex.Dysk Google.Drive itp.), mieć dobrą jakość obrazu i dźwięku. W aplikacji konkursowej należy umieścić link do filmu. Długość filmu – nie więcej niż 15 minut.
Filmu dłuższe niż 15 min. nie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.
W uwagach do filmu należy podać charakterystykę uczestników lekcji / zajęć, ich poziomu znajomości języka rosyjskiego, określić rodzaj programu edukacyjnego, temat lekcji.
Na ostatnim etapie wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu.

Zwycięzcy Konkursu
Zwycięzca Konkursu, który zajął 1 miejsce, otrzymuje certyfikat, który daje prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu w ramach programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina (72 godziny).
Zwycięzca Konkursu, który zajął 2 miejsce, otrzymuje certyfikat, który gwarantuje 50% zniżki w opłacie programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego w Instytucie (72 godziny).
Zwycięzca Konkursu, który zajął 3 miejsce, otrzymuje certyfikat, który gwarantuje 25% zniżki w opłacie programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego w Instytucie (72 godziny).
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują elektroniczne certyfikaty potwierdzające ich udział w Konkursie.

Komitet Organizacyjny Konkursu
We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Komitetem organizacyjnym Konkursu na adres e-mail: profi@pushkin.institute 
Przewodniczący komitetu Organizacyjnego Konkursu – prorektor ds. nauki Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina Elena Wiktorowna Kołtakowa.

Adres e-mail Portalu  "Edukacja w języku rosyjskim": www.pushkininstitute.ru

Информационное письмо


Wrócić