Wydarzenia

Konkurs fotograficzny: PHOTODIPLOMACY-2018: "Dzieci świata" 27.02.2018

Konkurs fotograficzny: PHOTODIPLOMACY-2018: "Dzieci świata"

PHOTODIPLOMACY-2018: "Dzieci świata"

Od XIX wieku fotografia jako sposób reprezentacji otaczającej rzeczywistości szybko podbiła świat i znalazła swoje miejsce nie tylko wśród takich tradycyjnych środków wyrazu artystycznego jak grafika czy malarstwo, ale (ze względu na siłę dokumentacyjną) przekształciła się w sposób informowania społeczeństwa.

W 2018 r. obchodzimy dwie okrągłe daty, bezpośrednio związane z publicznym wykorzystaniem fotografii: 160-lecie pierwszej na świecie wystawy (Londyn, 1858 r.) i 130-lecie pierwszej wystawy fotograficznej w Rosji (Petersburg, 1888 r.). Te jubileuszowe wydarzenia stają się dobrą okazją do rozpoczęcia projektu pod nazwą Photodiplomacy. Jego głównym celem jest poszerzenie i wzmocnienie metod działania dyplomacji publicznej w celu umocnienia pokoju, szacunku i wzajemnego zrozumienia między wielonarodowościowym narodem rosyjskim i narodami innych krajów na wszystkich kontynentach.

Masowe zainteresowanie fotografią w XXI w. wraz z progresem technologicznym w zakresie uzyskiwania, przetwarzania i transmisji obrazu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komputerowych pozwala uczynić ten projekt globalnym, obejmującym wszystkie kontynenty i bez znaczących nakładów materialnych.

Inicjatorem projektu jest rosyjska organizacja non-profit, PITFON we współpracy z Rosyjską Fundacją Pokoju, przy wsparciu Rossotrudniczestwa i innych zainteresowanych struktur (w tym UNESCO i odpowiednich stowarzyszeń i związków twórczych), które podjęły się zadania realizacji w 2018 r. pierwszego projektu z cyklu Photodiplomacy – "Dzieci świata".

Jego główne działania będą związane z Międzynarodowym dniem dziecka (1 czerwca). Sam projekt realizowany jest w ramach Dekady dzieciństwa (ogłoszonej przez Prezydenta RF, 2017) i ma na celu podkreślenie naszej odpowiedzialności za nowe pokolenia ludzi, którym musimy zostawić w spadku nasz wspólny dom – planetę Ziemię, uwalniając ją od niszczycielskich wojen, przestępstw, przemocy, dyskryminacji, zniszczeń. Planowana jest realizacja projektu przy wsparciu UNICEF i profilowych rosyjskich struktur państwowych i społecznych.

Podstawę projektu stanowi przeprowadzenie globalnego konkursu fotograficznego, a także serii wystaw, obejmujących wszystkie kontynenty i szereg imprez towarzyszących. Wybór fotografii (nie mniej niż tysiąc) odbywać się będzie w okresie od lutego do kwietnia. Wystawy (co najmniej 30) będę otwarte jednocześnie na wszystkich kontynentach (za granicą – głównie na bazie Rosyjskich Centrów Nauki i Kultury) w dniach 28 maja – 1 czerwca i będą trwać od 10-15 dni.

Główne wydarzenia w ramach Photodiplomacy-2018 odbędą się w Moskwie (28 maja, oficjalna prezentacja projektu w Rosyjskiej Fundacji Pokoju) i w Petersburgu (1 czerwca, miejsce pierwszej rosyjskiej wystawy). Wydarzenie w Petersburgu będzie wzbogacone międzynarodową konferencją, ogłoszeniem wyników konkursu, wyróżnieniem dla zwycięzców, koncertem z udziałem dziecięcych zespołów.

W okresie trwania konkursu zaczynie działać specjalna strona internetowa w języku rosyjskim, angielskim i francuskim, w maju i na podstawie wyników konkursu (do lipca) planowane jest wydanie dwóch czasopism Klubu Europejskiego (ru/ang.). Wydarzenia w ramach Photodiplomacy-2018 będą relacjonowane na stronach internetowych organizacji partnerskich i w mediach.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu, załączniki


Wrócić