Wydarzenia

Edukacja w Rosji 01.02.2018

Edukacja w Rosji
13.01.2021

Od 20 stycznia startuje super serwis dla zagranicznych studentów

Od 20 stycznia rusza kampania rekrutacyjna dla obcokrajowców kandydujących na rosyjskie uczelnie. Możliwość zostania studentem jest bezpłatna w ramach specjalnego programu rządu rosyjskiego.

Zagraniczni studenci mieszkający za granicą, którzy chcą studiować w Rosji, po raz pierwszy będą mogli ubiegać się o studia w formie elektronicznej na stronie internetowej państwowego systemu informacji "Edukacja w Federacji Rosyjskiej dla cudzoziemców" (GIS ORFI). 

Termin – do 20 lutego 2021 r.

GIS ORFI – to nowa usługa, "pojedyncze okno", które zapewni w pełni przejrzysty proces: od złożenia wniosku, rekrutacji, w tym również migracji.

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach.

Pierwszy – prowadzą RCNK, rosyjskie ambasady i przedstawicielstwa zagraniczne (rejestracja odbywa się poprzez link https://education-in-russia.com przeadresowanie do systemu jest możliwe z linków https://edu.rs.gov.ru/ i https://future-in-russia.com/). Na podstawie wyników powstaje lista kandydatów zgodnie z zaznaczonym dla kraju programem.

Drugi etap przeprowadzany jest przez rosyjskie uczelnie przy rozpatrywaniu dokumentacji kandydatów.

Można zapoznać się z możliwościami organizacji edukacyjnych Federacji Rosyjskiej w zakresie przyjmowania cudzoziemców na portalu https://education-in-russia.com.

Należy pamiętać, że zagraniczni kandydaci i rodacy mieszkający za granicą muszą skontaktować się z rosyjską instytucją zagraniczną na terytorium kraju, którego są obywatelami.

Kontakt ze wszystkimi przedstawicielstwami Rossotrudnichestva można znaleźć na stronie (http://rs.gov.ru/ru/contacts). W przypadku, gdy w kraju nie ma przedstawicielstwa, wyboru kandydatów dokonuje przedstawicielstwo dyplomatyczne, w tym Ambasada Federacji Rosyjskiej. Kontakty ambasad rosyjskich można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (http://www.mid.ru/ru/maps).

W sprawie wyników należy skontaktować się z rosyjskimi instytucjami zagranicznymi.

_________________

10.01.2020

Od 10 stycznia 2020 roku trwa rejestracja zgłoszeń uczestnictwa w rekrutacji na programy edukacji w Federacji Rosyjskiej w roku szkolnym 2020/2021.

Chęć uczestnictwa w rekrutacji mogą zgłaszać obywatele Polski, osoby bez obywatelstwa oraz rodacy, żyjący na terenie Polski.

Rejestracja zgłoszeń i przesyłanie dokumentów trwa do 21 lutego 2020 roku.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

Osoba kontaktowa w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie:
Natalia Cyrendaszyjewa
n.cirendashieva@pol.rs.gov.ru
+48 22 848 04 11

_________________

01.02.2018

Olimpiada Open Dors

Wyższa Szkoła Ekonomii, Federalny Uniwersytet Kazański, Uniwersytet ITMO, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, Narodowy Uniwersytet Badań Jądrowych wraz z innymi jednostkami zapraszają do udziału w Olimpiadzie Open Dors, której laureaci zyskują możliwość bezpłatnej nauki na studiach magisterskich na jednym z uniwersytetów organizujących konkurs.

Nauka może odbywać się w języku angielskim lub rosyjskim po uzyskaniu zaświadczenia o posiadanym poziomie językowym. Osoby chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie języka rosyjskiego będą miały możliwość odbycia kursu przygotowawczego przed rozpoczęciem nauki.

Olimpiada skierowana jest do obcokrajowców, osób bez obywatelstwa oraz rodaków żyjących za granicą i posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia lub do osób, które w 2018 r. kończą studia licencjackie.

Olimpiada podzielona jest na cztery bloki tematyczne (matematyka, informatyka, fizyka i ekonomia) oraz dwa etapy:
1. Wstępny (konkurs portfolio) od 1 grudnia 2017 r do 16 lutego 2018 r. Do uczestnictwa w pierwszym etapie zapraszamy wszystkich chętnych.
2. Właściwy (online i test) od 5 marca do 15 marca 2018 r. Udział w drugim etapie mogą wziąć uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli etap pierwszy.
Zgłoszenia oraz portfolio przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie od.globaluni.ru.

_________________

02.02.2018

Międzynarodowa Letnia Szkoła 2018/Международная летняя школа 2018/Moscow Summer School “Global Challenges 2018”

Od 6 do 22 sierpnia 2018 Akademia Dyplomatyczna MSZ Rosji zaprasza studentów z całego świata do wzięcia udziału w Międzynarodowej szkole letniej "Global Challenges 2018".

Informacja szczegółowa o Letniej Szkole  "Global Challenges 2018"


Szanowni Państwo!

Na stronie russia.study otwarty został formularz rejestracyjny dla obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna).

Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się na stronie russia.study oraz dołączyć kopię niezbędnych dokumentów (wykaz dokumentów znajduje się w formularzu i jest dostępny po rejestracji).


Wrócić