Wydarzenia

07.11.2022

"Wzniosłem sobie pomnik..."

Autorzy ekspozycji, eksperci rosyjskiego stowarzyszenia muzealno-wystawienniczego " Maneż "postawili sobie za cel zebranie największej "kolekcji " rzeźbiarskich obiektów zainstalowanych na świecie na cześć Piotra I.

Jasna seria wizualna stworzona za pomocą zdjęć zabytków, uzupełniona informacjami tekstowymi, umożliwia głębsze i wielostronne ujawnienie nie tylko wizerunku Piotra, ale także jego wpływu na historię Rosji i Europy.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 2.jpg 3.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 5.jpg

Wrócić