Wydarzenia

02.02.2022

Olimpiada studentów i absolwentów "Wyższa Liga"

Otwarta rejestracja na Olimpiadę studentów i absolwentów "Wyższa Liga" - konkurs intelektualny dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje kompetencje zawodowe i akademickie oraz uzyskać możliwość studiowania na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomiki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i trwa do 9 lutego 2022 r. Rejestracja: https://olymp.hse.ru/ma/registration

Olimpiada odbywa się w 39 rozszerzonych obszarach tematycznych: od archeologii po innowacyjność, od komunikacji medialnej po matematykę stosowaną. Każdy kierunek obejmuje do 6 specjalistycznych podgrup.

Wyższa liga odbywa się w dwóch etapach: 

Faza kwalifikacyjna (15-20 lutego), która obejmuje testy online;

Ostatni etap (5-10 kwietnia), na podstawie którego wyłonieni zostaną zwycięzcy i medaliści Olimpiady.

Przy rejestracji potencjalni uczestnicy wybierają tylko obszary uczestnictwa. Wybór podgrup tematycznych odbywa się dopiero na drugim (ostatnim) etapie po otrzymaniu zadania olimpijskiego.

Przygotowano materiały szkoleniowe (https://olymp.hse.ru/ma/materials).

Zwycięscy Olimpiady zdobywają preferencje przy przyjęciu na programy magisterskie, zniżki w czesnym inne nagrody i bonusy!

Dyplomaci Olimpiady, stając się studentami studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomiki w 2022 r., mogą ubiegać się o grant Prezydenta Federacji Rosyjskiej.


Wrócić