Wydarzenia

„Поэзия серебряного века” Творчество Марины Цветаевой, Игоря Северянина и Максимилиана Волошина 29.10.2021

„Поэзия серебряного века” Творчество Марины Цветаевой, Игоря Северянина и Максимилиана Волошина

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ROSYJSKIEJ 

ORGANIZATOR:

Dyrekcja i nauczyciele  XIX Liceum Ogólnokształcącego  w Gdańsku

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Rosyjski Dom w Gdańsku

Uniwersytet Gdański

CELE KONKURSU:

- rozbudzanie zainteresowań poezją  rosyjską,

- rozpowszechnianie wiedzy z zakresu literatury i kultury rosyjskiej,

- popularyzacja języka rosyjskiego,

- promocja talentów,

- integracja nauczycieli języka rosyjskiego i uczniów uczących się przedmiotu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest zwłaszcza do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU:

I ETAP:

•          Eliminacje będą przeprowadzone na terenie szkół macierzystych 

II ETAP:

•          Eliminacje finałowe będą przeprowadzone w XIX LO w Gdańsku. 

•          Wystąpienia uczestników ocenia 3- osobowa Komisja Konkursowa 

•          Repertuar:  każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór w języku rosyjskim i jego przekład w języku polskim

•            Pochodzenie uczestnika i jego narodowość nie mogą być kryterium wartościującym.

UWAGI:

1. Utwór powinien się składać z co najmniej 3-6 strof. 

2. Kryteria oceny:

- dobór tekstów, długość utworu

- wrażenie artystyczne,

- poprawność fonetyczna,

- dykcja recytatora

4. Wykonawców oceniać będzie trzyosobowa komisja.

5. Laureatami konkursu zostaje 3 uczniów najwyżej ocenionych przez Komisję według podanych kryteriów.

6. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

7. Termin konkursu: 17.11.2021 o godz.10.00

Czas trwania od 10.00 do 13.00

8. Miejsce finałowe konkursu: XIX LO w Gdańsku (sala nr 32)

9. Zgłoszenia uczestników  należy przesłać do 10.11.2021 na adres:

lo19mm@o2.pl / axalewandowska@gazeta.pl

XIX LO w Gdańsku

ul. Pestalozziego 11/13

80 – 445 Gdańsk

10. Przyjazd uczestników we własnym zakresie (rejestracja od godz.9.45)

Szatnia jest dostępna na parterze budynku.

11. Szczegółowych informacji udzieli: mgr Aksana Lewandowska  nauczycielka języka rosyjskiego  w/w liceum, tel. 058 341 29 02, tel. kom. 502301410


Karta zgłoszeniowa >

Klauzula >


Wrócić