Wydarzenia

Online historia na portalu Biblioteki Prezydenckiej, październik 2021 18.10.2021

Online historia na portalu Biblioteki Prezydenckiej, październik 2021


Na portalu Biblioteki Prezydenckiej od poniedziałku do piątku  https://www.prlib.ru/live-broadcasts emitowane są filmy i wykłady wideo przygotowane przez Bibliotekę Prezydencką, a także wiodące studia filmowe w kraju.

Zgodnie z programem transmisji od 18 do 22 października będzie można zobaczyć nagranie dwóch seminariów internetowych "Z okazji 100. rocznicy Rewolucji październikowej", które przedstawiają przegląd licznych źródeł historycznych, charakteryzujących sytuację polityczną w przeddzień rewolucji, pozycję na frontach I wojny światowej i na tyłach. O narastaniu wewnętrznych napięć w społeczeństwie w 1917 r. opowiedzą nie tylko wspomnienia uczestników i naocznych świadków wydarzeń rewolucyjnych, ale także materiały archiwalne, rzadkie fotografie dokumentalne i nagrania Kroniki Filmowej. Temat przełomowej dla Rosji epoki będzie kontynuowany w filmie "Smolny". Film dokumentalno-historyczny Innocentego Iwanowa w kontekście wydarzeń rewolucyjnych w 1917 r. opowiada o historii budynku Instytutu Smolnego: o zlokalizowanym tutaj Smolnym Instytucie Szlachetnych Dziewcząt, o działalności Piotrogrodzkiej Rady Deputowanych robotniczych i żołnierskich. 

W przeddzień i w 210. rocznicę otwarcia Carskiego Liceum w Carskim siole, 19 października, Biblioteka Prezydencka przypomni najsłynniejszego absolwenta tej szkoły, Aleksandra Siergiejewicza Puszkina. Dzięki emisji filmu dokumentalnego"...Mój adres: Mojka, obok Mosku konnego..." użytkownicy będą mieli okazję, bez wychodzenia z domu, odwiedzić słynny dom na Mojce 12, poznać codzienne sprawy Aleksandra Puszkina, jego rodzinę, przyjaciół, relacje z Wasilijem Żukowskim i ostatnie dni klasyka literatury rosyjskiej. 

Film "Uratowane freski Zbawiciela na Kowalewie", przygotowany przez specjalistów Biblioteki Prezydenckiej, opowiada o przywróceniu XIV-wiecznego arcydzieła sztuki światowej, zbudowanego w przeddzień bitwy pod Kulikowem. Pomnik ten jest autentycznym Muzeum rosyjskiego ducha, który zbuntował się przeciwko obcemu jarzmu. W czasie II Wojny Światowej świątynia została całkowicie zniszczona. Dopiero prawdziwy wyczyn konserwatorów pozwolił na przywrócenie znacznej części pierwotnego malowidła katedry.

Podczas wykładu wideo "Aleksander II i cesja Alaski: historyczne i kulturowe dziedzictwo Rosji w Ameryce" będzie możliwość poznania szczegółów umowy między rządami Imperium Rosyjskiego a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która została zawarta w październiku 1867 roku.

Harmonogram filmów i wykładów wideo na najbliższy tydzień można znaleźć na portalu Biblioteki Prezydenckiej https://www.prlib.ru/live-broadcasts  


Wrócić