Wydarzenia

Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży – 2022 (HSE Global Scholarship Competition) 23.09.2021

Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży – 2022 (HSE Global Scholarship Competition)

Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży  – największy międzynarodowy projekt Wyższej Szkoły Ekonomiki.

Uczestnicy Olimpiady będą mogli ubiegać się o stypendia i granty pozwalające obniżyć koszty czesnego. Wyniki Olimpiady są ważne przez 2 lata: zwycięzcy i laureaci Olimpiady, którzy dostaną się na studia licencjackie w 2022 i 2023 r., będą mogli ubiegać się o pełne stypendium rządowe Rządu Federacji Rosyjskiej (finansowanie) na studia w programach edukacyjnych licencjackich/specjalistycznych, jeśli spełnią warunki aplikacji.

Do udziału w Olimpiadzie zaproszeni są cudzoziemcy i bezpaństwowcy:

- uczniowie klas 9-11 (klasy 10-12 z 12-letnim programem nauczania) szkół, gimnazjów, liceów i collegów;

- absolwenci zagranicznych szkół ogólnokształcących oraz studenci zagranicznych uczelni.

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. 

Zgłoszenia do 10 października 2021 r.

Olimpiada odbędzie się w dniach 20-30 października 2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej do 24 grudnia 2021 r.

Olimpiada odbywa się w formacie tradycyjnym i zdalnym. Lista miejsc w których odbędzie się Olimpiada tradycyjnie zostanie opublikowana na stronie internetowej we wrześniu 2021 roku.

Olimpiada odbędzie się w następujących dziedzinach: biologia, orientalistyka, design, dziennikarstwo, język obcy, technologie informacyjne, historia, matematyka, komunikacja medialna, stosunki międzynarodowe, prawo, psychologia, reklama i public relations, współczesna polityka, nauki społeczne, filologia, filozofia.

Aby wziąć udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Młodzieży 2022, należy zarejestrować się online (https://asav.hse.ru/intolymp.html?lang=ru#signup) do 10 października 2021 roku. Aby złożyć wniosek, oprócz wypełnienia formularza rejestracyjnego, należy przygotować list motywacyjny. Listy motywacyjne nie są oceniane, ale służą wyłącznie jako wskaźnik zainteresowania i chęci uczestnictwa w MOM-2022.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zweryfikowaniu go przez moderatora uczestnik otrzyma na podany podczas rejestracji login i hasło dostępu do konta osobistego.

Szczegółowe informacje na temat warunków rejestracji w Olimpiadzie, zasad uczestnictwa i seminariów internetowych są publikowane na stronie Międzynarodowej Olimpiady Młodzieży (https://olymp.hse.ru/inter/) a także na portalach społecznościowych Olimpiady.


Wrócić