O Rosyjskim Domu

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku jest przedstawicielstwem Oddziału Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanistycznej.

Centrum działa w Gdańsku od 1984 r. na podstawie umów międzyrządowych. Od tego czasu realizuje cele związane z zapoznaniem społeczności regionu z historią, nauką i kulturą Rosji, podejmuje działania na rzecz rozwoju kontaktów w sferze kulturowej, naukowo-technicznej i ekonomicznej pomiędzy Polską i Rosją, prowadzi bibliotekę, organizuje kursy języka rosyjskiego na wszystkich poziomach. 

W Centrum regularnie odbywają się tematyczne wystawy fotograficzne, koncerty, seminaria i konferencje, spotkania ze znanymi pisarzami, naukowcami, dziennikarzami i politologami. W galerii obrazów znajduje się ekspozycja prac rosyjskich artystów plastyków, tworzących swe prace często w oryginalnym, niepowtarzalnym, charakterystycznym tylko dla nich stylu. 

W Centrum działa również klub filmowy, odbywają się bezpłatne pokazy filmów rosyjskich z polskimi napisami, które mają na celu przybliżenie polskiemu widzowi arcydzieł kina połączone z wykładami i tematycznymi wystawami. Klub prowadzi współpracę z regionalnymi DKF, organizując pokazy filmowe poza siedzibą Centrum. 
Od września 2007 roku działa klub podróżników po Rosji, przewodniczącym którego jest znany gdański pisarz, dziennikarz, muzyk i podróżnik Roman Koperski.

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury dysponuje dużą salą koncertowo-kinową (120 miejsc) i małą (20 miejsc) do organizacji spotkań literackich historycznych, konferencji, okrągłych stołów i in.


ROSYJSKIE CENTRUM NAUKI I KULTURY W GDAŃSKU

zapoznaje polską publiczność z rosyjską kulturą, historią oraz wydarzeniami w Rosji,

przyczynia się do rozwoju więzi naukowych, kulturalno-oświatowych i przedsiębiorczych pomiędzy polskimi i rosyjskimi instytucjami, organizacjami i firmami,

daje każdemu możliwość nauczenia się języka rosyjskiego, używanego na co dzień oraz w biznesie,

pomaga rodakom w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z ojczyzną, jest źródłem informacji o wydarzeniach w Rosji.