Seminarium naukowo-dydaktyczne dla polskich rusycystów
Seminarium naukowo-dydaktyczne dla polskich rusycystów 19.10.2019

Seminarium naukowo-dydaktyczne dla polskich rusycystów

19 października 2019 r. w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbyło się kolejne seminarium naukowo-praktyczne dla polskich rusycystów w ramach szkoleń dla nauczycieli języka rosyjskiego. 

Już po raz drugi seminarium poprowadzili nasi goście z Państwowego Uniwersytetu w Piatigorsku - profesor Katedry Języka i Technologii Pedagogicznych Irina Fiedotowa, docent Nina Orłowa oraz dziekan Wydziału Designu i Architektury Olga Kowalowa. W ramach seminarium dla polskich nauczycieli rusycystów wygłoszono wykłady na temat metodologii nauczania tekstów współczesnej literatury rosyjskiej na przykładzie dzieł Sergieja Dowłatowa, na temat różnych aspektów metod nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego. Przedstawiono praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem gier na lekcjach języka rosyjskiego. Specjalny wykład poświęcony był historii rosyjskiego stroju narodowego, historii i tradycji, odbył się także kurs zdobienia rosyjskiego kokosznika.

Po zakończeniu sesji szkoleniowej wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursów doskonalenia zawodowego. 


Wrócić