Międzynarodowe seminarium szkoleniowo-metodyczne "Specyfika nauczania języka rosyjskiego jako obcego w wielokulturowym środowisku edukacyjnym" w RCNK w Gdańsku
Międzynarodowe seminarium szkoleniowo-metodyczne "Specyfika nauczania języka rosyjskiego jako obcego w wielokulturowym środowisku edukacyjnym" w RCNK w Gdańsku 16.06.2018

Międzynarodowe seminarium szkoleniowo-metodyczne "Specyfika nauczania języka rosyjskiego jako obcego w wielokulturowym środowisku edukacyjnym" w RCNK w Gdańsku

Międzynarodowe seminarium szkoleniowo-metodyczne "Specyfika nauczania języka rosyjskiego jako obcego w wielokulturowym środowisku edukacyjnym" w RCNK w Gdańsku

15-16 czerwca 2018 r. odbyło się Międzynarodowe seminarium w ramach kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego "Nowoczesne trendy w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej", które odbywało się w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku w roku szkolnym 2017-2018.
W seminarium wzięło udział ponad 30 nauczycieli nie tylko z województwa pomorskiego, ale i z innych regionów Polski, a także Uniwersytetu Gdańskiego. Przed słuchaczami kursów wystąpili profesor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego Ludmiła Szypielewicz, Warszawa, Polska; wykładowca Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Gdańskiego, dr Joanna Mampe, Polska; Kierownik Katedry Literatury i Technologii Pedagogicznych Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego profesor Irina Fiedotowa, Rosja; docent Katedry Literatury i Technologii Pedagogicznych Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego Nina Orłowa, Rosja. Na koniec warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty i upominki.


Wrócić