O Centrum

Nasze drzwi są zawsze szeroko otwarte dla wielkiego kręgu przyjaciół Rosji i jej bogatej kulturowej i naukowej spuścizny. Organizujemy interesujące spotkania ze znanymi malarzami, artystami, naukowcami i młodzieżowymi liderami, zapraszamy na koncerty, prezentacje, jarmarki, realizujemy wystawy malarskie, organizujemy okrągłe stoły i konferencje, wszystkich chętnych uczymy języka rosyjskiego, zapoznajemy z bogatym dorobkiem rosyjskiej literatury klasycznej i współczesnej.

Życzymy Wam, aby każde Wasze odwiedziny w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury dawały Wam zadowolenie z ciekawych spotkań i były okazją do miłych wrażeń i dobrego nastroju.

RONiK w Warszawie – to część Rosji dla naszych rodaków i polskich przyjaciół. Każdy może tu znaleźć dla siebie zajęcie odpowiednio do swoich zainteresowań:

 • zapoznać się z wystawami malarstwa i fotografii
 • spotkać interesujące osoby: pisarzy, malarzy, artystów
 • posłuchać popularnych utworów muzycznych
 • usłyszeć głosy znanych solistów
 • zobaczyć występy zespołów teatralnych
 • lub po prostu posiedzieć z książką w bibliotece.

Możecie tu poczuć puls dalekiej, ale tak bliskiej Wam Rosji!

Nasi specjaliści pomogą Wam i Waszym dzieciom zaznajomić się z podstawami języka rosyjskiego, pogrążyć się w świat muzyki, filmu, piosenki rosyjskiej i malarstwa.

Budynek Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie

Witamy w naszym Ośrodku!


Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie działa od listopada 1962 roku. Początkowo znajdował się w centrum miasta, w zabytkowym domu przy ulicy Foksal 10. Od października 2005 roku RONiK zajmuje część budynku Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce przy ul. Belwederskiej 25, w centralnym rejonie Warszawy. Od roku 2012 RONiK zajmuje dwa skrzydła budynku. W pierwszej części budynku, dobrze znanej naszym gościom, znajduje się biblioteka, wideoteka, sala koncertowo-wystawowa na 100 miejsc, pomieszczenia biurowe. W drugiej części budynku, położonej obok wejścia do Konsulatu FR, znajduje się wielka sala kinowo-koncertowa na 200 osób oraz kursy języka rosyjskiego.

Obecnie przy RONiK działają następujące kluby:

 • Klub „Spotkania z Rosją” dla polskiej młodzieży szkolnej;
 • Klub nauczycieli języka rosyjskiego;
 • Klub „Świat rosyjskiej bajki” dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;
 • Klub „Słowiańskie tradycje i kultura”, z cyklami wykładów „Wstęp do prawosławia”;
 • Klub podróży po Rosji;
 • Klub absolwentów rosyjskich/radzieckich uczelni wyższych;
 • Klub filmowy „Spotkanie” – pokazy filmów radzieckich i rosyjskich z napisami polskimi, w środy.

W RONiK jest biblioteka, zawierająca 12 tys. tomów, jak również zbiory filmów, kreskówek i książek audio.