Dyrektor

o7OQDBLtB A

Igor Zhukowskii urodził się 14 stycznia 1980 r. W miejscowości Jantarnyj w Obwódzie Kaliningradzkim.

 

W 1996 roku rozpoczął studia na wydziale historycznym w Państwowym Kaliningradzkim Uniwersytecie, a w 2001 roku podjął pracę na Uniwersytecie w regionalnym biurze programu „Baltic University”. W 2002 roku wygrał stypendium im. Lane’a Kirklanda, który był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów poznał wielu polskich działaczy politycznych i społecznych, co zdecydowało o kierunku pracy badawczej: stosunki rosyjsko-polskie, studium wewnątrzpolitycznej sceny i zagranicznej polityki Polski. W latach 2002 – 2003 współpracował z dziennikiem „Kaliningradzka prawda”, gdzie regularnie publikował materiały poświęcone wewnątrzpolitycznym procesom w Polsce oraz różnym aspektom wzajemnych stosunków rosyjsko–polskich. Jednocześnie współpracował z radiostacją „Mix FM”.

W 2003 roku, po ukończeniu programu, wrócił do Kaliningradu, gdzie został powołany na stanowisko asystenta prorektora do spraw naukowych Państwowego Uniwersytetu Kaliningradzkiego. W 2009 roku został mianowany kierownikiem biura wspólpracy z zagranicą Państwowego Uniwersytetu Rosyjskiego im. I. Kanta.  W roku 2009 w MGIMO obronił pracę na temat: „Kształtowanie się partyjnego systemu w Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989 – 2009” uzyskując stopień doktora nauk politycznych. W pracy tej uzasadnił podejścia do zbadania specyfiki kształtowania  się  systemu partyjnego krajów Centralnej i Wschodniej Europy oraz do procesu „przezwyciężenia postkomunistycznego charakteru systemu partyjnego”. W 2011 roku został powołany na prorektora do d.s. kontaktów międzynarodowych Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta (nadzorował pracę biura prasowego, biura wspólpracy z zagranicą i protokołu, pracę klubu sportowego, przedstawicielstwa w Rydze (Łotwa), działalność centrum historyczno – memorialnego).   

Działalność administracyjna i społeczna Od 2005 roku był kierownikiem grupy przygotowującej i przeprowadzającej coroczne Bałtyckie forum edukacyjne.  W latach 2010 – 2013 był członkiem komitetu zarządzającego Siecią Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego  (BSRUN, Baltic Sea Region University Network). Od 2010 do 2014 roku był dyrektorem Ośrodka polskich badań Federalnego Bałtyckiego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta. Od 2011 roku – członek kolegium czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia” wydawanego przez prestiżowe wydawnictwo A. Marszałek (Polska). W 2011 roku był w składzie Rady Społeczno-Politycznej przy Gubernatorze Obwodu Kaliningradzkiego G.W. Boose. Od 2012 roku – członek Rady Naukowo-Eksperckiej Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia. Od 2012 roku uczestniczył w pracy grupy rosyjsko-polskiej do spraw trudnych. Od 2014 roku  - członek Izby Społecznej Obwodu Kaliningradzkiego (przewodniczący komisji eksperckiej), złożył pełnomocnictwo w związku z przejściem do pracy  w Rossotrudniczestwie w kwietniu 2016 roku.

W wolnym czasie czyta pamiętniki wybitnych współczesnych osób, gra w piłkę nożną, siatkówkę, szachy.

Posługuje się biegle językiem angielskim i polskim oraz zna podstawy języka czeskiego.

Igor Zhukowskii: - Dla mnie praca w Polsce - to możliwość wykorzystania całego swojego nabytego doświadczenia zawodowego w celu rozwoju stosunków polsko-rosyjskich. Staram się stwarzać możliwości dialogu, wzajemnego poznania, kontaktów oraz obopólnie korzystnej współpracy obywateli naszych krajów na zasadzie poszanowania wartości, historii i kultury naszych narodów. Zapraszam wszystkich do naszych ośrodków Warszawie i Gdańsku – jesteśmy otwarci na dialog!”