Wydarzenia

Rosyjskie uczelnie zajęły 16 miejsc w Pryedmiotowym Rankingu Uniwersyteckim QS 04.03.2021

Rosyjskie uczelnie zajęły 16 miejsc w Pryedmiotowym Rankingu Uniwersyteckim QS

16 rosyjskich uniwersytetów znalazło się w pierwszej setce Światowego Rankingu Uniwersyteckiego QS w 2021 r., opracowywanego co roku przez największą na świecie międzynarodową sieć szkolnictwa wyższego Quacquarelli Symonds. Spośród nich 10 instytucji edukacyjnych reprezentuje Projekt 5-100, inicjatywę państwową mającą na celu dostosowanie rosyjskich uniwersytetów do światowych standardów i zintegrowanie ich z międzynarodowym środowiskiem edukacyjnym.

Jak zauważono w publikacji Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” (WSE), prestiż rosyjskich uniwersytetów w 100 najlepszych światowych rankingach przedmiotowych i branżowych QS wzrósł 16-krotnie w porównaniu z rokiem 2013, kiedy dopiero startował Projekt 5-100. Jak wynika z komunikatu prasowego WSE wzrost występowania rosyjskich uniwersytetów w światowych pierwszych setkach rankingowych był głównie zasługą członków Projektu 5-100, a uczestniczące w nim uczelnie osiągnęły swoje cele w ramach programu poprawy konkurencyjności.

W sumie w rankingach branżowych i przedmiotowych QS uczelniom uczestniczącym w Projekcie 5-100 udało się zwiększyć swoją liczebność do 16 uniwersytetów. Jednocześnie pięć uczelni przeszło klasyfikację z więcej niż 10 przedmiotów, siedem - od 4 do 10, trzy uniwersytety - z jednego lub dwóch przedmiotów.

Połowa uczestników Projektu 5-100, a dokładniej 10 uczelni, znalazła się w pierwszej setce przedmiotów i branż rankingu, co wskazuje na osiągnięcie celów programu poprawy konkurencyjności. Uczestnicy 5-100 zajmują 167 pozycji w rankingu, czyli 60% wszystkich miejsc rosyjskich uczelni, w tym 25 miejsc w pierwszej setce, co stanowi 46% rosyjskich miejsc w pierwszej setce.

„To zdecydowanie świadczy o sukcesie projektu - rząd i uczelnie zastosowały się do dekretu prezydenta” - powiedział rektor WSE Jarosław Kuzminow, odnosząc się do dekretu Prezydenta Rosji z 7 maja 2012 r. nr 599 „O środkach realizacji polityki państwa w dziedzinie edukacji i nauki”. „Zamiast 5 uniwersytetów w top 100 światowego rankingu mamy obecnie 10 uczelni, które uzyskały ten wynik”.

Podczas opracowywania rankingów przedmiotowych QS wykorzystuje się cztery wskaźniki: reputację akademicką i reputację wśród pracodawców, liczbę cytowań przypadających na jedną publikację oraz indeks h (indeks Hirscha), który uwzględnia liczbę artykułów naukowca, a także liczbę cytowań tych artykułów.

Foto: WSE

Wrócić