Wydarzenia

Antyrosyjskie sankcje kosztowały RFN 5,45 mld euro rocznie 10.12.2020

Antyrosyjskie sankcje kosztowały RFN 5,45 mld euro rocznie

„Sankcje wobec Rosji kosztują niemiecką gospodarkę 5,45 mld euro rocznie. Ze strony Unii Europejskiej straty sięgają 21 miliardów euro ”- tymi słowami dyrektor wykonawczy Izby Przemysłowo-Handlowej w Düsseldorfie Gregor Berghausen podsumował badanie skutków sankcji wobec Rosji, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Ekonomicznych Uniwersytetu w Monachium na zlecenie Izby Przemysłowo-Handlowej wielu regionów Niemiec oraz Niemiecko-Rosyjskiej Izby Gospodarki Wewnętrznej.

Przeprowadzona w ramach badania ankieta wśród przedsiębiorców wykazała, że ​​sankcje były najbardziej dotkliwe w takich sferach, jak produkcja maszyn i samochodów, przemysł chemiczny i elektroniczny, a także w sektorze usług. Największym obciążeniem dla nich były przede wszystkim koszty urzędowe, które wzrosły w wyniku sankcji.

Naukowcy z Monachium obliczyli, że gdyby sankcje zostały zniesione, zysk Nadrenii Północnej-Westfalii mógłby wynieść około 1 mld euro rocznie, w tym m.in. sam Düsseldorf zyskałby 318 mln euro rocznie.

Dr Ralph Geruschkat, dyrektor wykonawczy Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Westfalii (Hagen) dodaje:

„Restrykcyjne warunki zawsze będą stanowić wyzwanie dla międzynarodowej przedsiębiorczości. Rosja jest potencjalnie dochodowym rynkiem zbytu dla naszych średnich przedsiębiorstw. Wiele zakładów produkcyjnych w Południowej Westfalii skorzystałoby na zniesieniu ograniczeń”.

Wniosek prof. dr Lysandre Flacha, kierownika Centrum Ekonomii Zewnętrznej Instytutu Badań Ekonomicznych i autora pracy, jest następujący:

„Wszystkie strony mogłyby skorzystać na zniesieniu sankcji UE, zwłaszcza Rosja. W Niemczech wszystkie kraje związkowe, zwłaszcza wschodnie, odniosłyby korzyści gospodarcze”.

„Niemcy mogą zwiększyć swój eksport do Rosji o ponad 15%”, wyjaśnia Aaron Röschke, szef Rosyjskiego Centrum Kompetencji w Düsseldorfie na podstawie dalszych wyników badań.

„Badanie po raz kolejny udowadnia, że sankcje w gospodarce prowadzą do strat po obu stronach. Przy ostrzejszych sankcjach, straty gospodarcze wzrosną, a wraz z ich osłabieniem będzie można ponownie ożywić handel” - powiedział na zakończenie Berghausen.


Wrócić