Wydarzenia

O nauce w „Gimnazjum Online nr 1”   17.11.2020

O nauce w „Gimnazjum Online nr 1”

Gimnazjum Online nr 1 oferuje wyjątkową platformę nauczania na odległość, której celem jest zapewnienie pełnej dostępności wysokiej jakości edukacji od klas V do XI w ramach rosyjskich programów nauczania. Kurs przewiduje wydanie uczestnikowi państwowego certyfikatu uznawanego nie tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale także za granicą.

W ramach procesu dydaktycznego uczniowie Gimnazjum Online, zgodnie z planem zajęć, uczęszczają na lekcje swojej klasy prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów w formie wideokonferencji oraz regularnie zdają testy i odrabiają zadania domowe.

Własna platforma technologiczna w połączeniu z klasycznymi metodami edukacyjnymi i innowacjami w zakresie nauczania na odległość pozwalają nie tylko na uzyskanie wysokich wyników w nauce, zaangażowanie i staranne określenie potencjału każdego dziecka, ale także na socjalizację dzieci, ich komunikację, praktykę językową, rozwój twórczego i kulturowego potencjału. Każdy uczeń podczas okresu adaptacyjnego ma do dyspozycji indywidualnego tutora. Ponadto opiekun zajęć codziennie kontaktuje się z rodzicami i uczniami.

Lekcje online można łatwo łączyć z nagranymi lekcjami klasowymi, co pozwala na opracowanie dogodnego harmonogramu zajęć i indywidualnego toku nauczania, a także na przygotowanie do zdania końcowego certyfikatu i rekrutacji na rosyjską uczelnię, w tym w ramach programów partnerskich Gimnazjum Online z wiodącymi rosyjskimi uniwersytetami.

Otwarcie biura Gimnazjum Online w Nowosybirsku umożliwiło naukę w dwóch strefach czasowych.

Gimnazjum Online to eksperymentalny projekt Federalnego Instytutu Rozwoju Edukacji Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i służby państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.

Z działalnością Gimnazjum Online można zapoznać się na stronie: https://schooleducation.online/ (tel. +7 (800) 100 7854, e-mail: info@online-gymnasium.ru).


Wrócić