Wydarzenia

ROSYJSKI OŚRODEK NAUKI I KULTURY W WARSZAWIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W INTERNETOWYCH TESTACH CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO JAKO OBCEGO - PROSTO Z DOMU! 22.09.2020

ROSYJSKI OŚRODEK NAUKI I KULTURY W WARSZAWIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W INTERNETOWYCH TESTACH CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO JAKO OBCEGO - PROSTO Z DOMU!

Staramy się, pomimo niesprzyjających okoliczności, stwarzać odpowiednie warunki i motywować uczących się języka, aby nie przestawali zdobywać wiedzę i mieli możliwość otrzymania certyfikatu. Właśnie dlatego egzaminy państwowe w systemie ТРКИ są przeprowadzane online i uczestnicy mogą zdać test bezpośrednio z domu. Egzamin można zdawać z dowolnego miejsca na terenie całego kraju.

 

Podobnie jak zwykły egzamin, internetowy test ТРКИ składa się z 5 podtestów „Pisanie”, „Słownictwo. Gramatyka ”,„ Czytanie ”,„ Słuchanie ”,„ Mówienie ”.

Podtest „Mówienie” jest przeprowadzany w formie rozmowy z testerem za pośrednictwem programu Google Meet. Zdający wykonuje zadania z innych podtestów albo w formie elektronicznej w ramach programu, albo ręcznie pisze na papierze, po czym skany lub zdjęcia przesyła e-mailem. Czas przeznaczony na każdą część jest dokładnie taki sam, jak w przypadku zwykłego egzaminu ТРКИ.

Wszystkie niezbędne instrukcje do zaliczenia podtestów zostaną przesłane kilka dni przed egzaminem.

 

Internetowy test ТРКИ jest oceniany przy użyciu tego samego systemu ocen i kryteriów, co tradycyjna wersja egzaminu. Na podstawie wyników zaliczenia uczestnik otrzymuje osobną ocenę za każdą zdaną część, a także ocenę ogólną. Internetowy test ТРКИ nie jest sprawdzany przy użyciu technologii sztucznej inteligencji. Wszystkie prace są sprawdzane przez profesjonalnych egzaminatorów (specjalistów z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego).

 

Aby wziąć udział w teście, należy:

- znaleźć ciche i wygodne miejsce w domu;

- posiadać komputer lub laptop z dostępem do Internetu, mysz i klawiaturę, kamerę internetową i zestaw słuchawkowy. Organizatorzy nie przewidują możliwości zdawania egzaminu na smartfonie lub tablecie;

- posiadać urządzenie do skanowania / fotografowania prac pisemnych (smartfon z aparatem, skaner, aparat).

 

Rejestracja uczestników zostanie uruchomiona 1 października 2020 roku.

Internetowy test ТРКИ będzie się odbywać raz w tygodniu.

 

Koszt egzaminu od 480 zł.

 

Należy pamiętać, że testy online są środkiem tymczasowym wprowadzonym w związku z obecną sytuacją epidemiczną na świecie.


Rejestracja uczestników będzie dostępna od 1 października 2020 roku. Koszt egzaminu: od 480 zł. Wszelkie pytania prosimy kierować do: Natalia Tsyrendashieva, Tel.: +48 22 848 04 11, e-mail: kursy@ronik.org.pl
Wrócić