Wydarzenia

Rola ZSSR w powojennej odbudowie Polski: historia najlepszym nauczycielem 01.09.2020

Rola ZSSR w powojennej odbudowie Polski: historia najlepszym nauczycielem

1 września 1939 roku to tragiczna data w historii Polski. Atak Niemiec na Rzeczpospolitą Polską doprowadził do wybuchu II wojny światowej, w której Polska poniosła ogromne straty. Polska straciła 6 milionów ludzi zabitych (22% ludności przedwojennej — najwyższy wskaźnik wśród wszystkich uczestników wojny), zniszczono około 40% dóbr kulturalnych, całkiem straty rzeczowe Polski wyniosły ponad 16,9 mld dolarów amerykańskich (243 mld USD w dzisiejszych cenach).

W czasie wojny z Niemcami i ich sojusznikami naród polski przeżył wydarzenia, które ukształtowały w dużej mierze jego dzisiejszą tożsamość: Powstanie Warszawskie, rzeź Wołyńska, Sonderaktion Krakau. Na ziemiach polskich okupanci niemieccy dokonali bezprecedensowych zbrodni przeciwko ludzkości wobec narodu żydowskiego: działały obozy koncentracyjne Auschwitz i Treblinka, krwawo zniszczono Getto Warszawskie... To wszystko pozostało głębokimi bliznami na duszy narodu polskiego.

Wydawałoby się, że ta tragedia miała być pomostem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Rosjanami, bowiem nasi narody razem skonfrontowały z okropnościami nazizmu i razem zwycięczeły w wałce z nim. Ale czy to prawda?

ZSRR wniósł ogromny wkład w odbudowę powojennej Polski. Dzięki ZSRR Polska otrzymała Ziemie Odzyskane, zwrócone od Niemiec przez żołnierzy radzieckich (kosztem ogromnych ofiar ludzkich, ponad 600 tysiące człowiek), żeby skompensować stratę kresów wschodnich, które odeszły do Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Ponadto ZSRR udzielił nieodpłatnie pomocy w odbudowie zniszczonej wojną Polski o wartości prawie 500 ton złota (w dzisiejszych cenach to prawie 30 miliardów dolarów amerykańskich).

Między innym ZSRR zrekompensował połowę kosztów odbudowy historycznego centrum całkowicie zniszczonej Warszawy. Historyczne zabytki stolicy polskiej zostały odtworzone z cementu rosyjskiego i armatury rosyjskiej.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie jest symbolem tej pomocy i stał się prawdziwym symbolem odbudowy Polski po niszczycielskiej wojnie. I to nie przypadkowo, że ten gmach jest pałacem nauki, bo to dokładnie uniwersytety Moskwy i innych rosyjskich miast pomogły przywrócić w Polsce życie naukowe po wojnie.

Dziś narodom Polski i Rosji warto przypomnieć to, co najlepsze w naszej trudnej historii, pełnej wzajemnych urazy. Przypomnieć sobie, jak byliśmy w stanie zaprzyjaźnić się i wspólnie rozwiązywać tak trudne zadania, jak odbudowa naszych krajów po niszczycielskiej II wojnie światowej. I na podstawie pamięci o tej wzajemnej pomocy i na podstawie pamięci o tych ofiarach, które narody polski i rosyjski zapłaciły za zwycięstwo w tej potwornej wojnie, z wzajemnym szacunkiem podjąć się wspólnego rozwiązania tych kwestii, które rzuca nam XXI wiek.

Wrócić