Wydarzenia

Życzenia z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej! 09.05.2020

Życzenia z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej!

Drodzy Weterani!
Drodzy Przyjaciele!

W imieniu Rossotrudnichestva i swoim własnym składam serdecznie życzenia z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej!
Tego dnia czcimy naszych weteranów i pochylamy głowy przed ich dokonaniami. Dokonaniami, które dały nam pokój na wiele dziesięcioleci. Życzę Wam, drodzy Obrońcy, dobrego zdrowia, długich lat życia, kochających i troskliwych dzieci i wnuków!
Składamy hołd bohaterom i obrońcom ze wszystkich republik związkowych, które w tym czasie należały do Związku Radzieckiego. Co roku w krajach WNP przy wsparciu Rossotrudnichestva, odbywają się akcje na cześć zwycięzców. Na platformach Agencji za granicą najbardziej uroczyste są zawsze wydarzenia związane z Dniem Zwycięstwa. Są to wystawy tematyczne, lekcje pamięci i koncerty poświęcone naszym drogim weteranom. W tym roku musiały zostać przeniesione w format online ze względu na znane wszystkim wydarzenia.
Rossotrudnichestvo, zwane w latach wojny Wszechzwiązkowym Towarzystwem Więzi Kulturalnych z Zagranicą, wniosło znaczący wkład w zdobycie zwycięstwa. Nasze rozległe kontakty humanitarne za granicą przyczyniły się do zjednoczenia wybitnych osobistości światowej kultury w walce z nazizmem. W tym okresie jako wyraz solidarności z narodem Radzieckim w jego walce z niemieckim nazizmem powstały liczne Towarzystwa Przyjaźni ZSRR.
Przez nasze placówki do Związku Radzieckiego trafiały leki, sprzęt szpitalny, inna pomoc humanitarna pozyskiwana ze środków zagranicznej opinii publicznej. Naszymi kanałami do Wielkiej Brytanii została dostarczona partytura słynnej Symfonii Leningradzkiej Dmitrija Szostakowicza, która następnie wybrzmiała na całym świecie.
W tym bohaterskim i zwycięskim dniu wspominamy także naszych sojuszników z koalicji antyhitlerowskiej. Dziękujemy narodom Wielkiej Brytanii, USA i Francji za przyczynienie się do ogólnego zwycięstwa przeciwko "faszystowskiej zarazie". Na szczególną uwagę zasługuje utworzenie w 1945 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych - uniwersalnego forum celem, którego stało się utrzymanie globalnego pokoju.
W naszym kraju pamiętamy wkład w zwycięstwo weteranów konwojów arktycznych. Jesteśmy wdzięczni Brytyjczykom za pomoc humanitarną dla oblężonego Stalingradu w czasie wojny. Dla mnie to wyjątkowe miasto! Legendarny dla świata Leningrad, który stał się punktem zwrotnym w II wojnie światowej — to moje rodzinne miasto. Tutaj pamięć o odwadze obrońców i ich największych dokonaniach jest czczona przez nowe pokolenia od urodzenia. Jestem przekonana, że każdy człowiek na świecie powinien odwiedzić to miejsce, gdzie każdy centymetr jest splamiony krwią jego bohaterów przelaną dla naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci i wnuków.
Jako szczególny dzień wspominają nasze narody historyczne spotkanie radzieckich żołnierzy z armią aliancką ze Stanów Zjednoczonych. To zaufanie i jedność powinny pozostać dla nas przykładem.
Narody Chin, Indii, Mongolii i innych krajów były z nami po jednej stronie barykady i wspólnie dążyły do zwycięstwa. Dzisiaj obchodzimy wspólnie to święto!
To pokolenie bohaterów na zawsze pozostanie wzorem szlachetności i odwagi. Pamięć o ich bezprecedensowych dokonaniach jest uwieczniona w piosenkach i filmach, książkach i rzeźbach. Pamięć o nich będzie żyła wiecznie!
Czerpiemy wiarę i siłę, aby przezwyciężyć nowe zagrożenia z niezrównanej odwagi naszych weteranów z ich wielkiego zwycięstwa, 75. rocznicę którego świętujemy dzisiaj!
Życzę wszystkim spokojnego nieba nad głową, dobrego samopoczucia, pomyślności krewnych i przyjaciół! Wszystkiego dobrego!

Wrócić