Wydarzenia

Tradycja i nowoczesność w rosyjskich ikonach XIX w. 19.09.2017

Tradycja i nowoczesność w rosyjskich ikonach XIX w.

3 października 17:00 Sala wystawowa
Wykład będzie poświęcony różnym aspektom rosyjskiego malarstwa ikonowego – refleksji teologicznej na temat ikon, ikonografii, cechom formalno - stylistycznym, technologii wytwarzania. Referentka spróbuje przedstawić różnorodność i bogactwo rosyjskiego malarstwa ikonowego XIX w., pokazując, w jaki sposób łączyła się w nim tradycja ikonopisania z nowymi wzorcami i nowinkami technicznymi.

Dorota Walczak – doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała tytuł magistra nauk historycznych w dziedzinie historii i historii sztuki. Jej praca naukowa jest poświęcona ikonom rosyjskim XIX – początku XX w. Od 2015 r. przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Sulikowskiej-Bełczowskiej pracę doktorską poświęconą działalności założonego w 1901 r. Komitetu Troski o Rosyjskim Malarstwie Ikonowym.

Wrócić