Wydarzenia

Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobietpt. „Muzyka wiosny” 24.02.2020

Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobietpt. „Muzyka wiosny”

Z okazji wiosennego święta w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawieodbędzie się koncert muzyki klasycznej, podczas którego w wykonaniu Julii Sitnikowej (sopran) i Kseni Niekrasowej (fortepian) publika usłyszy arie z oper i romansów rosyjskichkompozytorów.
Julia Sitnikowa jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych.
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do Akademii Muzycznej w Moskiewskim Konserwatorium Państwowym im. P.I. Czajkowskiego. Obecnie kończy studia na Akademii Sztuki Chóralnej im. W.S. Popowa i aktywnie koncertuje. Julia Sitnikowa brała udział w szkolenich uprof. ClaudiiVisca, pracującej na Wiedeńskim Uniwersytecie Muzycznym (2018).
6 marca piątek 18:00 Sala wystawowa.

Wrócić