Wydarzenia

Międzynarodowy certyfikat Języka Rosyjskiego 17.06.2017

Międzynarodowy certyfikat Języka Rosyjskiego


Egzaminy certyfikacyjne odbędą się 24 czerwca (sobota) o godzinie 9:00. Prosimy przyjść wcześniej w celu zarejestrowania się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Egzaminy są organizowane przez specjalistów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej.
Osobom, które zdały egzamin, wydawany jest międzynarodowy certyfikat. 
W naszej siedzibie można również zdać egzamin i otrzymać certyfikat państwowy z ogólnej znajomości języka rosyjskiego w systemie TRKI (test z języka rosyjskiego jako obcego), jeśli planują Państwo rozpocząć studia na wyższej uczelni lub pracować w Federacji Rosyjskiej.
Egzaminy odbywają się w siedzibie RONiK.

Wrócić