Wydarzenia

Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego 16.01.2019

Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego

9 lutego 2019 r. Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym z języka rosyjskiego jako obcego. 

Egzaminy przeprowadzają eksperci Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina i Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej.

Osobom, które zdały egzamin wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina.

U nas możecie również przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu państwowego z języka rosyjskiego ogólnego w systemie Języka Rosyjskiego Jako Obcego, jeśli planujecie ubiegać się o przyjęcie na uczelnie lub do pracy na terenie Federacji Rosyjskiej.

Miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego:

Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, 9 lutego 2019 r.


Szczegółowe informacje o systemie egzaminów certyfikacyjnych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, a także przykładowe testy (http://www.pushkin.edu.ru/Certificates/CCT/)

Szczegółowe informacje o systemie egzaminów państwowych z ramach Języka Rosyjskiego Jako Obcego (http://www.pushkin.edu.ru/Certificates/CGT/)

Strona Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina: www.pushkin.edu.ru

Aby wziąć udział w najbliższej sesji certyfikacyjnej, należy:

1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać ją wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres

e-mail: kursy@ronik.org.pl;

2) Uiścić opłatę za egzamin.

Poradnik dla osób chcących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego

W PRZYPADKU PYTAŃ: 

- prosimy o telefon w dni powszednie w godzinach 9:00-18:00: 22 848 04 11

- czekamy na e-mail: kursy@ronik.org.pl 24/7

Nasz adres: Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

http://ronik.org.pl/jezyk-rosyjski/egzamin-certyfikacyjny-z-j-zyka-rosyjskiego/

Wrócić