Wydarzenia

Edukacja w Rosji 09.11.2018

Edukacja w Rosji

Szanowni Państwo!

Na stronie RUSSIA.STUDY otwarty został formularz rejestracyjny dla

obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna).

Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się na stronie RUSSIA.STUDY oraz dołączyć kopię niezbędnych dokumentów (wykaz dokumentów znajduje się w formularzu i jest dostępny po rejestracji).

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 r.


Wrócić