Wydarzenia

Uralski Federalny Uniwersytet (Jekaterynburg, Rosja) zaprasza zagranicznych studentów na zimowe kursy Języka Rosyjskiego 21.09.2018

Uralski Federalny Uniwersytet (Jekaterynburg, Rosja) zaprasza zagranicznych studentów na zimowe kursy Języka Rosyjskiego

Uralski Federalny Uniwersytet (Jekaterynburg, Rosja) zaprasza zagranicznych studentów o różnym poziomie opanowania języka rosyjskiego na zimowe kursy RussianFresh i RussianFresh-PLUS, które odbywać się będą w styczniu i lutym 2019 r.
Są to kompleksowe kursy edukacyjno-rozrywkowe, poświęcone socjalnym i kulturowym uwarunkowaniom we współczesnej Rosji.

Zimowe kursy obejmują:

-poszerzony, intensywny kurs języka rosyjskiego jako obcego (od 20 godzin w tygodniu);
-zanurzenie w środowisku językowym poprzez codzienną praktykę komunikacyjną z rosyjskojęzycznymi profesorami, studentami-wolontariuszami i miejscowymi mieszkańcami;
- seminaria kulturoznawcze poświęcone tradycyjnym, narodowym pieśniom i tańcom rosyjskim i przygotowaniu rosyjskiej ludowej zabawki;
- program kulturalny oraz zwiedzanie głównych atrakcji Jekaterynburga i regionu uralskiego, obchody Nowego Roku w stylu rosyjskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://russtudies.com/en/winter-schools.


Wrócić