Wydarzenia

Z okazji Dnia Piśmiennictwa Słowiańskiego 22.05.2017

Z okazji Dnia Piśmiennictwa Słowiańskiego

24 maja 17:00 Sala kinowo-koncertowa
Koncert laureatów konkursów międzynarodowych – Anny Odincowej (fortepian) i Aleksandra Ramma (wiolonczela) – uczestników projektu pt. „Ambasadorowie Kultury” realizowanego przez Petersburski Dom Muzyki.
Aleksandr Ramm ukończył Moskiewską Państwową Szkołę Wykonawstwa Мuzycznegoim. F. Chopina (klasa Marii Żurawlowej). Absolwent Moskiewskiego Państwowego Konserwatorium im. P.I. Czajkowskiego (klasa profesora Natalii Szachowskiej) i Berlińskiej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Eislera (klasa Fransa Helmersona). W 2010 roku uczestniczył w festiwalach i warsztatach Courchevel Academy i Holland Music Sessions, gdzie studiował u słynnych profesorów: F.Mullera, R.Latcko, М.Kligela i U.Wizela. 2015 rok - laureat II nagrody XV Międzynarodowego Konkursu im. P.I. Czajkowskiego(Moskwa).

Partia fortepianu – dyplomantka – najlepsza koncertmistrzyni XV Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego (Moskwa, 2015) - Anna Odincowa. W 2003 roku ukończyłaszkołę dla dzieci utalentowanych Julius-Stern Institutprzy Uniwersytecie Sztuki (Universitat der Kunste) w Berlinie (klasa profesora Doris Wagner-Dix). W 2009 roku ukończyła Moskiewską Państwową Szkołę Wykonawstwa Muzycznego im. F. Chopina (klasa pedagoga Jakowa Kacnelsona). W latach 2009 – 2014 – studentka Moskiewskiego Państwowego Konserwatorium im. P.I. Czajkowskiego (klasa Zasłużonej Artystki Rosji, Profesora Natalii Trull). W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie w Moskiewskim Państwowym Konserwatorium im. P.I. Czajkowskiego na kierunku „zespół kameralny” (klasa Narodowego Artysty Rosji Aleksandra Bonduriańskiego).

Wrócić