Wydarzenia

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina ogłasza otwarcie naboru zgłoszeń na uczestnictwo w Międzynarodowym Obozie Języka Rosyjskiego w Centrum Dziecka „Artek” 06.06.2018

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina ogłasza otwarcie naboru zgłoszeń na uczestnictwo w Międzynarodowym Obozie Języka Rosyjskiego w Centrum Dziecka „Artek”

Obóz trwa od 7 do 28 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca 2018 r. włącznie.

Wszystkie punkty bogatego programu edukacyjnego mają na celu pogłębienie wiedzy na temat języka i kultury rosyjskiej.

Unikalność programu polega na takim opracowaniu wszystkich bloków nauczania, które uwzględnienia poziom językowy każdego ucznia. Dzięki temu, zajęcia dostosowane są również do potrzeb tych osób, które władają językiem rosyjskim na poziomie podstawowym.

Zajęcia poprowadzą specjaliści Instytutu Puszkina oraz wolontariusze międzynarodowego programu „Ambasadorzy języka rosyjskiego na świecie”. Podczas lekcji w formie warsztatów, questów, flashmobów, dzieci poznają podstawy sztuki oratorskiej, językoznawstwa, rosyjskich tańców ludowych, muzyki i literatury rosyjskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 18 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 25 czerwca 2018 r.

W rekrutacji mogą wziąć udział grupy uczniów zagranicznych i/lub grupy rodaków w wieku 11-17 lat (włącznie), mieszkających za granicą.

Liczebność grupy - 5 lub 10 członków.

Inna liczebność grup nie jest dopuszczalna.

Ilość grup z jednego kraju jest dowolna.

Zakwalifikowani otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w „Arteku”, wyżywienie, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci. Dojazd do Republiki Krymu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.pushkin.institute/projects/rus_smena_artek/?bx_sender_conversion_id=1306705

Adres mailowy Komitetu Organizacyjnego: russia.artek@gmail.com  


Wrócić