Wydarzenia

Międzynarodowe letnie kursy języka rosyjskiego  w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina 15.05.2017

Międzynarodowe letnie kursy języka rosyjskiego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina ogłasza nabór na międzynarodowe letnie kursy języka rosyjskiego w 2017 roku, w ramach których przewidziane są następujące programy edukacyjne:

1. Zaczynamy mówić po rosyjsku – kurs skierowany do słuchaczy, którzy wcześniej nie uczyli się języka rosyjskiego.

2. Kontynuujemy mówienie po rosyjsku − kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej A1.

3. Mówimy poprawnie - kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej A2.

4. Doskonalimy swój rosyjski − kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej B1.

5. Mówimy swobodnie - intensywny kurs praktyki językowej dla słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej B2.

6. Przygotowanie do certyfikatu "Język rosyjski w biznesie" − kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej B1 i wyżej.

7. Przygotowanie do certyfikatu "Język rosyjski w życiu codziennym" − kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej A1 i wyżej.

8. NOWOŚĆ! Język rosyjski dla kulturoznawców – kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej B1 i wyżej, a ponadto do uczących się według programów przygotowania kulturoznawców, jak również osób zainteresowanych światową kulturą, literaturą, sztuką oraz architekturą. 

9. NOWOŚĆ! Język rosyjski dla politologów i dyplomatów – kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej B2 i wyżej, a ponadto do studiujących na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe, jak również do wszystkich osób, które interesują się współczesną polityką światową, geopolityką, etykietą dyplomatyczną, zasadami prowadzenia rozmów, kwestiami komunikacji międzykulturowej.

10. NOWOŚĆ! Język rosyjski dla specjalistów w dziedzinie mediów – kurs skierowany do słuchaczy będących na poziomie biegłości językowej B1, a ponadto do osób kształcących się według programów przygotowania specjalistów w dziedzinie mediów i PR, a także do wszystkich interesujących się dziennikarstwem, redagowaniem, PR, reklamą i zarządzaniem, techniką mediów.

11. NOWOŚC! Język rosyjski w turystyce i hotelarstwie – kurs skierowany do słuchaczy na poziomie biegłości językowej B1 i wyżej, a ponadto do osób pobierających edukację według programów przygotowania specjalistów w obszarze hotelarstwa i turystyki, jak również według programów przygotowania przewodników i pilotów wycieczek.

12. NOWOŚĆ! Język rosyjski dla lekarzy – kurs skierowany do słuchaczy na poziomie biegłości językowej B1 i wyżej, a ponadto do studentów uczelni medycznych.

13. NOWOŚC! Język rosyjski dla bilingwistów – kurs nakierowany na rozwój nawyków komunikacji ustnej i pisemnej w każdej kategorii wiekowej.

14. NOWOŚĆ! JĘZYK ROSYJSKI DLA SPECJALISTÓW O PROFILU INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYM - kurs nakierowany na formowanie nawyków komunikacji ustnej i pisemnej słuchaczy w każdej kategorii wiekowej.

15. JĘZYK ROSYJSKI JAKO OBCY I METODYKA JEGO NAUCZANIA

Program podniesienia kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego jako obcego ze szkół zagranicznych i uniwersytetów kształcących w zakresie filologii, lingwistyki i pedagogiki.

Celem realizacji programu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych zagranicznych wykładowców języka rosyjskiego jako obcego: zdobycie niezbędnej wiedzy i formowanie umiejętności koniecznych do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Poziom biegłości językowej – B2 i wyżej.

Zasady realizacji programów edukacyjnych

Programy 1-7 realizowane są w grupach powyżej 7 osób.

Programy 8-14 realizowane są w grupach powyżej 10 osób.

Program 15 realizowany jest w grupach powyżej 25 osób.

Terminy realizacji programów edukacyjnych

Programy 1-5 zostaną zrealizowane w następujących terminach:

·  5 czerwca – 30 czerwca;

·  3 lipca – 28 lipca;

·  31 lipca – 25 sierpnia.

Programy 6-14 zostaną zrealizowane w następujących terminach:

·   3 lipca – 28 lipca;

·   31 lipca – 25 sierpnia.

Program 15 zostanie zrealizowany w terminie od 3 do 28 lipca.

Wymiar godzinowy i tryb realizacji programów edukacyjnych

Wymiar programów 1-7 wynosi 96 godzin akademickich w miesiącu (24 godziny akademickie w tygodniu).

Wymiar programów 8-14 wynosi 72 godziny akademickie w miesiącu (18 godzin akademickich w tygodniu).

Wymiar programu 15 wynosi 96 godzin akademickich w miesiącu (24 godziny akademickie w tygodniu).

1 godzina akademicka = 45 minut.

Program międzynarodowych kursów letnich przewiduje obowiązkowe testy wejściowe dla słuchaczy, na podstawie których określony zostanie poziom ich biegłości językowej według skali Rady Europy (od A1 do C1). Testy przeprowadzone zostaną na portalu „Edukacja po rosyjsku) (adres internetowy www.pushkininstitute.ru)

Zajęcia odbywają się od godziny 09:00 do 14:30 z uwzględnieniem przerwy na obiad.

Z informacjami dotyczącymi programów międzynarodowych kursów letnich języka rosyjskiego można zapoznać się na stronie internetowej w zakładce „Międzynarodowe kursy letnie języka rosyjskiego”.

Słuchacze, którzy pomyślnie ukończą międzynarodowe kursy letnie, otrzymają Certyfikat o określonym wzorze.

Koszt programów edukacyjnych 1−7 wynosi 40 000 rubli.

Koszt programów edukacyjnych 8−14 wynosi 35 000 rubli.

Koszt programu edukacyjnego 15 wynosi 42 000 rubli.

UWAGA! Koszt programu obejmuje 4 tygodnie nauki bez zakwaterowania!

O warunkach zakwaterowania uczestników międzynarodowych kursów letnich języka rosyjskiego w akademiku Instytutu można dowiedzieć się na stronie internetowej Instytutu http://www.pushkin.institute/sveden/grants/ogt.php.

Koszt zakwaterowania zależy od warunków pokoju oraz terminu kursu i zaczyna się od 200 rubli na dobę.


Wrócić