Wydarzenia

 Międzynarodowy certyfikat Języka Rosyjskiego 29.05.2018

Międzynarodowy certyfikat Języka Rosyjskiego

Egzaminy przeprowadzają eksperci Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina i Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej.
Osobom, które zdały egzamin wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina.
U nas możecie również przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu państwowego z języka rosyjskiego ogólnego w systemie Języka Rosyjskiego Jako Obcego, jeśli planujecie ubiegać się o przyjęcie na uczelnie lub do pracy na terenie Federacji Rosyjskiej.
Miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego:
Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury.
23 czerwca Kursy Języka Rosyjskiego 

Wrócić