Wydarzenia

Międzynarodowy certyfikat Języka Rosyjskiego 15.05.2017

Międzynarodowy certyfikat Języka Rosyjskiego

Egzaminy są organizowane przez specjalistów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej.
Osobom, które zdały egzamin, wydawany jest międzynarodowy certyfikat. 
W naszej siedzibie można również zdać egzamin i otrzymać certyfikat państwowy z ogólnej znajomości języka rosyjskiego w systemie TRKI (test z języka rosyjskiego jako obcego), jeśli planują Państwo rozpocząć studia na wyższej uczelni lub pracować w Federacji Rosyjskiej.
Egzaminy odbywają się w siedzibie RONiK.

Formularz zgłoszeniowy


Poziomy egzaminów na certyfikat:

Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina

Język rosyjski na co dzień dla dorosłych

Poziom

Cena

Elementarny (A1)

370

Podstawowy (A2)

410

Ponadpodstawowy (B1)

460

Zaawansowany (B2)

520

Zaawansowany wyższy (C1)

580

Biegła znajomość języka (C2)

620

Język rosyjski na co dzień dla młodzieży szkolnej

Poziom

Cena

Elementarny (A1)

290

Podstawowy (A2)

300

Ponadpodstawowy (B1)

370

Zaawansowany (B2)

390

Zaawansowany wyższy (C1)

420

Biegła znajomość języka (C2)

460

Język rosyjski na co dzień dla dzieci dwujęzycznych

Poziom

Cena

Elementarny (A1)

155

Podstawowy (A2)

230

Ponadpodstawowy (B1)

350

Zaawansowany (B2)

390

Język rosyjski w biznesie

Poziom

Cena

Ponadpodstawowy (B1)

460

Zaawansowany (B2)

520

Zaawansowany wyższy (C1)

560

Język rosyjski w turystyce

Poziom średni RET 1

420

Poziom średniozaawansowany RET 2

520

Poziom zaawansowany RET 3

560Egzamin państwowy (TRKI)

Poziom

Cena

Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę w RF

520

Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o pobyt czasowy

520

Kompleksowy egzamin dający możliwość ubiegania się o pobyt stały

520

Powtórzenie jednej części egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, jednego modułu z historii Rosji lub podstaw ustawodawstwa FR

175

Powtórzenie jednej części egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego i jednego modułu z historii Rosji lub podstaw ustawodawstwa FR

250

Poziom podstawowy. Egzamin dający możliwość ubiegania się o obywatelstwo FR

480

Poziom elementarny (A1)

440

Poziom podstawowy (A2)

480

Poziom pierwszy (B1)

540

Poziom drugi (B2)

620

Poziom trzeci (C1)

640

Poziom czwarty (C2)

750


 


Wrócić