Wydarzenia

VII Międzynarodowy Letni Kampus Akademii Prezydenckiej w Respublike Tatarstan 23.04.2018

VII Międzynarodowy Letni Kampus Akademii Prezydenckiej w Respublike Tatarstan

Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej zaprasza obywateli zagranicznych do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Letnim Kampusie Akademii Prezydenckiej (15−26 lipca r. Republika Tatarstanu, Innopolis).

Międzynarodowy Letni Kampus Akademii Prezydenckiej jest wyjątkowym, corocznym projektem edukacyjnym skierowanym do młodzieży, którego program składa się z wykładów, treningów, seminariów, kursów, webinarów i zajęć interaktywnych z wybitnymi, rosyjskimi i zagranicznymi naukowcami, pracownikami państwowymi oraz biznesmenami.

Uczestnicy kampusu będą zajmować się tematem „Entrepreneurship in Culture and Entertainment” (w języku angielskim).

W rekrutacji mogą wziąć udział:

1) studenci II i III roku studiów licencjackich, którzy skończy 18 rok życia do 1 lipca 2018 r.;

2) kandydaci, którzy władają językiem angielskim na poziomie nie niższym niż Upper-Intermediate;

3) kandydaci, którzy wcześniej nie brali udziału w Międzynarodowym Letnim Kampusie Akademii Prezydenckiej.

Uczestnictwo w projekcie, zakwaterowanie i wyżywienie podczas kampusu, transfer Moskwa−Kazań−Moskwa zapewniają organizatorzy.

Uczestnicy zagraniczni we własnym zakresie opłacają koszty dotarcia do Moskwy, wyżywienie w Moskwie a także koszty wizy.

Rejestracja uczestników zagranicznych on-line pod adresem: http://www.campus4youth.ru/2018/summer/administration.php

Formularz rejestracyjny dostępny jest do 27 kwietnia 2018 r.


Wrócić