Wydarzenia

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina ogłasza nabór na Międzynarodowe Letnie Kursy języka rosyjskiego 03.04.2018

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina ogłasza nabór na Międzynarodowe Letnie Kursy języka rosyjskiego

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina ogłasza nabór na Międzynarodowe Letnie Kursy języka rosyjskiego 2018 o następującej tematyce:

1. Zaczynamy mówić po rosyjsku – kurs zaadresowany jest do wszystkich, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z językiem.

2. Kontynuujemy rozmowę po rosyjsku – kurs zaadresowany jest do wszystkich, którzy znają język na poziomie A1.

3. Mówimy poprawnie po rosyjsku – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język na poziomie A2.

4. Doskonalimy rosyjski – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język na poziomie B1.

5. Mówimy swobodnie – intensywny kurs konwersatoryjny zaadresowany do wszystkich, którzy znają język na poziomie B2, C1.

6. Przygotowanie do egzaminu na certyfikat „Język rosyjski w biznesie” – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język rosyjski na poziomie min. B1.

7. Przygotowanie do egzaminu na certyfikat „Język rosyjski w sytuacjach codziennych” – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język rosyjski na poziomie min. A1.

8. Język rosyjski dla kulturoznawców – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język na poziomie min. B1 i opracowany dla uczących się wg programów przygotowania kulturoznawczego, a także dla zainteresowanych światową literaturą, sztuką i architekturą.

9. Język rosyjski dla politologów i dyplomatów kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język na poziomie min. B2 i opracowany dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, a także wszystkich interesujących się współczesną polityką światową, geopolityką, etykietą dyplomatyczną, zasadami przeprowadzania rozmów, problemami komunikacji międzynarodowej.

10. Język rosyjski dla specjalistów z zakresu środków masowego przekazu – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język rosyjski na poziomie min. B1 i opracowany dla uczących się wg programów przygotowania specjalistów z zakresu środków masowego przekazu i PR, a także dla osób interesujących się dziennikarstwem, redakcją, PR, reklamą i managementem, techniką środków masowego przekazu.

11. Język rosyjski dla pracowników branży turystycznej i hotelarskiej – kurs zaadresowany do wszystkich, którzy znają język na poziomie min. B1 i opracowany dla uczących się wg programów przygotowania specjalistów z dziedziny hotelarstwa i turystyki.

12. Język rosyjski w medycynie – kurs zaadresowany dla wszystkich , którzy znają język rosyjski na poziomie min. B1 i opracowany dla studentów kierunków medycznych.

13. Język rosyjski dla osób dwujęzycznych – kurs nakierowany jest na rozwijanie sprawności komunikacji ustnej i pisemnej w dowolnej kategorii wiekowej.

14. Język rosyjski dla specjalistów profili inżyniersko-technicznych – kurs zaadresowany jest dla wszystkich, którzy znają język na poziomie min. B1 oraz studentów kierunków inżynierskich i technicznych, a także dla specjalistów z danej dziedziny.

15. NOWOŚĆ! Język rosyjski dla specjalistów przemysłu naftowego – kurs przeznaczony dla obcokrajowców, którzy znają język na poziomie min. A2 i ukierunkowany na rozwijanie sprawności praktycznego posługiwania się językiem rosyjskim w życiu codziennym i zawodowym, opanowanie specjalistycznej leksyki z zakresu przemysłu naftowego.

16. NOWOŚĆ! Język rosyjski dla przewodników turystycznych – kurs przeznaczony dla osób, które znają język na poziomie min. B1, specjalizujących się w zakresie kulturoznawstwa oraz komunikacji międzykulturowej i planujących pracę z turystami rosyjskojęzycznymi.

17. Metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego – program podwyższenia kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego zagranicznych szkół i uniwersytetów, mających podstawowe wykształcenie filologiczne, lingwistyczne lub pedagogiczne.

Warunki realizacji programów kursów:

Programy1-7 realizowane są w grupach od 8 studentów.

Programy 8-16 realizowane są w grupach od 10 studentów.

Program 17 realizowany jest w grupie od 25 studentów.

Terminy kursów

Kursy 1-5 odbędą się w terminach:

·         4 czerwca – 29 czerwca;

·         2 lipca – 27 lipca;

·         30 lipca – 24 sierpnia.

Kursy 6-16 odbędą się w terminach:

·         2 lipca – 27 lipca;

·         30 lipca – 24 sierpnia.

Kurs 17 odbędzie się w terminie od 2 do 27 lipca.

Program i częstotliwość zajęć na kursach

W program kursów 1-7 wchodzi 96 godzin lekcyjnych w miesiącu (24 godziny lekcyjne w tygodniu).

W program kursów 8-16 wchodzą 72 godziny lekcyjne w miesiącu (18 godzin akademickich w tygodniu).

W program kursu 17 wchodzi 96 godzin lekcyjnych w miesiącu (24 godziny lekcyjne w tygodniu).

1 godzina lekcyjna = 45 minut.

Programy Międzynarodowych Letnich Kursów przewidują obowiązkowy dla każdego uczestnika test wstępny, który określa poziom językowy wg skali Rady Europy (od A1 do C1). Test przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu „Edukacja po rosyjsku (adres internetowy: www.pushkininstitute.ru).

Zajęcia odbywają się od 09:00 do 14:30 z przerwą na obiad.

Szczegółowy opis programów Międzynarodowych Letnich Kursów Języka Rosyjskiego znajduje się na stronie Instytutu w zakładce „Международные летние курсы русского языка”

http://www.pushkin.institute/education/obuchenie_rki/letnie_kursy_rki/

Po pozytywnym wyniku odbycia Międzynarodowych Letnich Kursów uczestnik otrzymuje certyfikat.

Koszt kursów 1−7 wynosi 42 000 rubli.

Koszt kursów 8−16 wynosi 35 000 rubli.

Koszt kursu 17 wynosi 42 000 rubli.

 

UWAGA! Podane wyżej ceny obejmują koszty 4 tygodni kursów bez zakwaterowania!

Informacja o warunkach zakwaterowania uczestników Międzynarodowych Letnich Kursów w akademikach Instytutu znajduje się na stronie: http://www.pushkin.institute/sveden/grants/ogt.php.

Koszt zakwaterowania w akademiku zależy od standardu pokoju oraz terminu kursu.

Przyjazd na miejsce zakwaterowanie powinien odbyć się nie później niż na 1-2 dni do rozpoczęcia kursu.

Aby zapisać się na Międzynarodowe Letnie Kursy należy wypełnić ankietę na stronie Instytutu w zakładce „Международные летние курсы русского языка” https://www.pushkin.institute/education/obuchenie_rki/letnie_kursy_rki/application.php.

Pytania dotyczące nauki na Międzynarodowych Letnich Kursach prosimy kierować do:

dyrektor Międzynarodowych Letnich Kursów – Kupcowa Galina Nikołajewna (czerwiec, lipiec) GNKuptsova@pushkin.institute;

Smirnowa Marina Siergiejewna (sierpień) MSSmirnova@pushkin.institute,

+7 (495) 330-84-65, +7 (495) 330-87-83;

Nikiłotowa Olga Michajłowna (nauka na kursie „Metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego”) OMNikolotova@pushkin.institute,

+7 (495) 330-87-74.Wrócić