Wydarzenia

Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa szkoła ekonomii” zaprasza kursy „Międzynarodowa letnia szkoła języka rosyjskiego, historii i kultury”, które odbędą się w mieście Perm (Rosja) od 1 do 14 lipca 2018 28.03.2018

Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa szkoła ekonomii” zaprasza kursy „Międzynarodowa letnia szkoła języka rosyjskiego, historii i kultury”, które odbędą się w mieście Perm (Rosja) od 1 do 14 lipca 2018

Studenci, uczący się języka rosyjskiego oraz ci, którzy władają już językiem rosyjskim i chcieliby doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne, mają możliwość odbycia 14-dniowego kursu (72 godziny). Program letniej szkoły obejmuje intensywne lekcje języka rosyjskiego, historii i kultury, na których uczniowie nabywają wiedzę z zakresu gramatyki, fonetyki i leksyki z wielu dziedzin. Zajęcia będą odbywać się nie tylko w klasach, ale i w muzeach, galeriach sztuki, teatrze, Kungurskiej Jaskini Lodowej, w muzeum sztuki drewnianej na otwartym powietrzu, archiwum, a nawet w supermarkecie.

Uczestnicy Letniej Szkoły nabędą umiejętność komunikacji na tematy akademickie i codzienne. Duży nacisk kładziony jest na język kolokwialny, mówiony. Wyniki pracy podczas Letniej Szkoły uczestnicy przedstawiają w formie projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2018 r. Uczestnictwo jest płatne. Przewidziane są również stypendia przydzielane uczestnikom na podstawie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://learnrussian.hse.ru 


Wrócić